Akershus EnergiPark om vinteren.

Pristak for næringskunder

Pristak for næringskunder

Næringskunder betaler nå maks kr 3,- for spotpriselementet i energileddet av fjernvarmeprisen.

Makspris fra 1. november

Fra 1. november innførte Akershus Energi Varme makspris på kr 3,- pr. kWh for spotpriselementet i energileddet i fjernvarmeprisen.
Det betyr at selv om fjernvarmeprisen vanligvis følger spotprisen på strøm, så vil prisen for spotpriselementet til våre næringskunder nå ikke overstige kr 3,-, selv om spotprisen er høyere enn det.
Hvis spotprisen blir lavere enn kr 3,- vil fjernvarmeprisen følge den ned.

Pris beregnes ut ifra gjenomsnitt

Fjernvarmeprisen blir regnet ut ifra gjennomsnitt for hele måneden – altså ikke timesavregning slik det er for strøm.

I tillegg til spotpris kommer avgifter, effektledd etc. Alle priser er oppgitt uten mva. De øvrige elementene i fjernvarmeprisen, som nettleie og EL-avgift, blir ikke berørt av endringen.

Prismodell for hvordan fjernvarmeprisen utregnes for næringskunder kan du se på vår nettside her.

Ordning ut mars

Ordningen gjelder næringskunder med “prismodell næring”, og vil gjelde fram til 31. mars 2023.

Vi håper dette kan bidra til mer forutsigbare energikostnader for våre kunder.

i
Akershus EnergiPark om vinteren.
Akershus EnergiPark forsyner mange kunder i Lillestrømområdet med fornybar energi.

Pristak for næringskunder

Næringskunder betaler nå maks kr 3,- for spotpriselementet i energileddet av fjernvarmeprisen.

i
Akershus EnergiPark om vinteren.
Legg til bildetekst

Les også