Akershus Energi styrker ledelsen med Siri Revelsby som leder av Forretningsutvikling, sol og digitalisering

Akershus Energi styrker ledelsen med Siri Revelsby som leder av Forretningsutvikling, sol og digitalisering

Siri Revelsby begynte i stillingen som direktør for det nyopprettede området Forretningsutvikling, sol og digitalisering i Akershus Energi den 1. oktober. Hun bringer med seg massiv kompetanse og erfaring fra kraftbransjen, og får en sentral rolle i den nye konsernledelsen.

– Jeg er veldig glad for å ha fått med Siri Revelsby. Hun styrker konsernledelsen, bringer inn mye kompetanse og blir viktig for oss i den videre utvikling av Akershus Energi, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

Lang erfaring fra kraftbransjen

Siri Revelsby kommer fra Statnett, med syv år som prosjektleder for store, komplekse prosjekter. Før dette var hun syv år i Lloyd’s Register. Hun begynte i Scandpower som ble kjøpt opp av Lloyd’s Register kort tid etter at hun begynte. Siri hadde flere lederroller i selskapet. Den siste tiden jobbet hun internasjonalt som leder for Lloyd’s Register Consulting og var en del av toppledelsen i LR Energy. Her jobbet hun med strategi og forretningsutvikling. Men karrieren startet flere år tidligere, i Hydro. Der jobbet Siri de fem første årene som prosjektleder for oppgradering av Hydros vannkraftverk rundt omkring i Norge. Deretter gikk arbeidet over til produksjonsplanlegging, hvor hun etter hvert fikk ansvar for forvaltning av Hydros kraftportefølje. De siste årene i Hydro dreide arbeidet inn mot teknologi og utvikling. Siri er utdannet maskiningeniør fra NTNU, og hun bor på Sørumsand.

Inspirert av framtida

– For meg betyr det mye å få være med i den videre utviklingen av Akershus Energi. Det blir spennende å jobbe med alt som skjer innen solenergi og andre nye løsninger innen fornybar energi. En av mine viktigste oppgaver blir å legge til rette for videre utvikling og bidra til at vi får mer fornybar energi inn i kraftsystemet. Det har betydning for husholdninger, eksisterende og ny næringsvirksomhet og selvfølgelig for det grønne skiftet, sier Siri Revelsby.

Digitalisering er et annet viktig område som Siri Revelsby har ansvar for. I den senere tid har Akershus Energi trappet opp IT-satsingen, og er i gang med en rekke prosjekter, blant annet innen cybersikkerhet. I den forbindelse er det ansatt nye kloke hoder i selskapet for å styrke kompetansen på dette fagområde.

– Digitalisering er viktig for at vi skal kunne jobbe smart og ta i bruk nye løsninger, sier Siri Revelsby. – Det å se alle mulighetene bruk av data kan gi oss, og hvordan det griper inn i alt vi gjør og måten vi samhandler på, inspirerer til å se nye løsninger. Vi er en del av et kraftsystem som trenger smarte løsninger.
Akkurat som Akershus Energi, er jeg Inspirert av framtida, sier hun engasjert.

Ny konsernledergruppe

For å styrke satsingen ytterligere i tråd med selskapets mål om å produsere mer fornybar energi, har Akershus Energi i høst gjennomført en omorganisering av forretningsområder og ledelse. Den nye konsernledelsen består nå av:

  • Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
  • Astri England Garshol, leder for Økonomi, risiko og virksomhetsstyring
  • Emil Orderud, leder for Fornybar energiproduksjon
  • Bente Nordlie, leder for Mennesker, samfunn og bærekraft
  • Sigvald Maldal, leder for Handel og energiforvaltning
  • Siri Revelsby, leder for Forretningsutvikling, sol og digitalisering

– Nå er vi rigget for fremtiden og videre utvikling, sier Eskil Lunde Jensen. Vi har klare mål om å bidra til vesentlig økt fornybar energiproduksjon. Her er vi allerede godt i gang med energi både fra vann, vind, varme og sol. Fremover vil vi også jobbe mer med hvordan vi kan bidra for å bygge smarte energiløsninger regionalt. Det har betydning for næringsutvikling og lokale muligheter for å etablere nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi ønsker å samarbeide tett med kommuner, næringsliv og andre aktører for å få til dette, avslutter konsernsjefen.

Den nye konsernledelsen i Akershus Energi. Fra venstre Sigvald Maldal, Siri Revelsby, Eskil Lunde Jensen, Astri England Garshol, Emil Orderud og Bente Nordlie
Siri Revelsby er direktør for Forretningsutvikling, sol og digitalisering i Akershus Energi

Akershus Energi styrker ledelsen med Siri Revelsby som leder av Forretningsutvikling, sol og digitalisering

Siri Revelsby begynte i stillingen som direktør for det nyopprettede området Forretningsutvikling, sol og digitalisering i Akershus Energi den 1. oktober. Hun bringer med seg massiv kompetanse og erfaring fra kraftbransjen, og får en sentral rolle i den nye konsernledelsen.

Siri Revelsby er direktør for Forretningsutvikling, sol og digitalisering i Akershus Energi

Les også