Arkitektonisk perle skinner igjen

Arkitektonisk perle skinner igjen

Vi er opptatt av å ta vare på den kulturarven som det flotte kraftverket vårt på Rånåsfoss representerer. I forbindelse med årets 100-års jubileum har maskinsalen blitt pusset opp, og nå fremstår den i sin fordums prakt.

Ikonisk bygg fra vannkraftens pionértid

For hundre år siden var elektrisitet ny og framtidsrettet teknologi, og flere av kraftverkene som ble bygd gjenspeilte de visjonene man hadde når det gjaldt vannkraft. Rånåsfoss kraftverk er et av disse, et monumentalt bygg ved Glommas bredd. 

Historisk sus

I maskinsalen troner de seks gamle generatorene fra 1922. Fra 2014 har de vært ute av drift, etter at kraftstasjonen ble oppgradert med seks nye aggregat.
De nye aggregatene, og generatorene, ligger vegg i vegg i en ny maskinsal.

Den gamle maskinsalen skal få stå slik den var. I tillegg rommer den en del utstyr tilhørende de nye maskinene samt adkomst til disse.

Omfattende oppussing

Av arbeidene som er utført kan nevnes at alle overflater i den 80 meter lange og 13 meter høye maskinsalen er skrapt, pusset og malt. 

Alle vinduene er erstattet med nye, spesiallagde vinduer, som er tro kopier av de opprinnelige. 

Vedlikehold

Vedlikehold var minst like viktig den gang som i dag. Ved hver maskin sto det et slikt kobbersett med oljekanner som maksinmesteren brukte for å smøre maskineriet.

Ekte håndverk

Noe av det første besøkende i maskinsalen legger merke til, og ofte kommenter, er de flotte, håndlagde lampene som pryder veggen. Flere av dem har fortsatt de håndblåste, opprinnelige kuplene. Alle lampene har vært tatt ned og reparert. 

For øvrig er hele det elektriske anlegget byttet ut.

 

Solid verktøy

Det er store dimensjoner på maskinene i kraftstasjonen, og verktøyet som ble brukt i sin tid sto i stil.

Arkitekten Thorvald Astrup

Thorvald Astrup var blant de dyktigste og mest benyttede arkitekter i de første tiår av 1900-tallet, og ble særlig kjent for sine kraftstasjoner og fabrikkbygg, men også andre bygg som Soria Moria kino i Oslo. På Rånåsfoss tegnet han hele kraftverket med alle dets bygninger og damanlegg samt ingeniørboligene og skolen. Han er kanskje mest kjent for Såheim kraftverk på Rjukan, som på folkemunne ble kalt Såheimsoperaen. Og Rånåsfoss ble av mange kalt Kraftkatedralen – ikke uten grunn.

Kraftkatedralen på Rånåsfoss

Den gamle maskinsalen slik den framstår i dag

Den gamle maskinsalen etter oppussing som ble ferdig i jubileumsåret 2022

i
Fakta om Rånåsfoss Kraftstasjon
Byggeår: 1918–1922
Arkitekt: Thorvald Astrup
Arkitektur: Nyklassisisme
Turbiner: 6 francisturbiner
«Kraftkatedralen» på folkemunne

Disse litt spesielle lysskiltene viser hvilken maskin som er i drift

Arkitektonisk perle skinner igjen

Vi er opptatt av å ta vare på den kulturarven som det flotte kraftverket vårt på Rånåsfoss representerer. I forbindelse med årets 100-års jubileum har maskinsalen blitt pusset opp, og nå fremstår den i sin fordums prakt.

i
Faktaboks om Rånåsfoss
  • Byggeår: 1918–1922
  • Arkitekt: Thorvald Astrup
  • Arkitektur: Nyklassisisme
  • Turbiner: 6 francisturbiner
  • «Kraftkatedralen» på folkemunne

Les også