Viktig informasjon til våre kunder om fjernvarmeprisen og ny nettleiestruktur for strøm fra 01.07.2022

Viktig informasjon til våre kunder om fjernvarmeprisen og ny nettleiestruktur for strøm fra 01.07.2022

Fjernvarmeprisen til husholdninger følger strømprisen og nettleie inngår i prisberegningen av fjernvarmeprisen, men den nye nettleiestrukturen Elvia innfører fra 01.07 vil ikke bli førende for våre fjernvarmepriser.

Elvia innfører ny prismodell for nettleie 01.07.2022

Elvia er lokal netteier i vårt område. Fra 01.07.2022 innfører Elvia en helt ny prismodell for nettleien til privatkunder i tråd med nasjonale myndigheters bestemmelser om ny struktur for prising av nettleie til privatkunder. 

Vår standard prismodell for husholdninger har fulgt Elvias nettleiestruktur og priser, men den nye prismodellen er ikke egnet til å kunne brukes ved avregning av fjernvarme med fellesmåling.

Vår beregning av fjernvarmeprisen til husholdninger fra 01.07.2022

Den nye prismodellen for nettleie på strøm for privatkunder er basert på måling hos hver enkelt husstand. Et fastbeløp beregnes ut fra snittet av de tre høyeste timesforbrukene pr. måned.

Vår avregning av fjernvarme er i de fleste tilfellene basert på fellesmåling for et boligsameie/borettslag. Beregning av fastbeløpet i den nye prismodellen er derfor ikke egnet for å kunne brukes ved avregning av fjernvarme med fellesmåling.

Vi har derfor valgt å bruke prismodell for nettleie fra Elvia som var gjeldende før 01.07.2022 med priser fra 01.05.2022 også for perioden 01.07.2022 – 31.12.2022. Nettleiepriser gyldig fra 01.05.2022 finnes på Elvias nettsider under «Historiske priser»

Alle våre husholdningskunder inkludert våre privatkunder, vil få samme pris og modell.

Hva NVE sier om fjernvarmepriser og ny nettleiestruktur

NVE har på sine nettsider lagt ut informasjon om hvordan de vil håndtere beregning av maksimalprisen på fjernvarme for 2022 etter at ny nettleiestruktur er innført:

«Foreløpig tilpasning til nye regler om nettleiestruktur»

Våre priser for 2022 vil ligge under NVEs beregning av prisen for maksimalpris.

Vi har flinke folk som kan gi svar på spørsmål du måtte ha.
Ta kontakt på fjernvarme@akershusenergi.no

 

i

Fjernvarmeprisen og ny nettleiestruktur for strøm fra 01.07.2022

Fjernvarmeprisen til husholdninger følger strømprisen og nettleie inngår i prisberegningen av fjernvarmeprisen, men den nye nettleiestrukturen Elvia innfører fra 01.07 vil ikke bli førende for våre fjernvarmepriser.

i

Les også