Bevisst satsing gir resultater – vi er høyt på lista over kvinneandel i kraftbransjen

Bevisst satsing gir resultater – vi er høyt på lista over kvinneandel i kraftbransjen

En oversikt som nylig ble offentliggjort av bransjemagasinet Europower viser at Akershus Energi er på 4. plass av 34 kraftselskap når det gjelder andel kvinner i selskapet.

– Dette er veldig gledelig, sier direktør for organisasjon og utvikling, Bente Nordlie. – Da vi la vår nye HR-strategi i 2019 hadde selskapet en kvinneandel på 23 prosent. Siden den gang har vi jobbet målrettet for å øke kvinneandelen. Når vi oppsummerer 2021, og ser at vi har økt andelen til 30 prosent, er vi veldig godt fornøyde og stolte av detteHun forteller at Akershus Energi hever ambisjonen ytterligere, og ønsker at kvinneandelen skal være på 35 prosent innen 2025.

Ved hver ansettelse er Akershus Energi, som en samfunnsansvarlig bedrift, opptatt av mangfold, hvor kjønn, alder og ulik bakgrunn er en del av det. – Det er viktig at våre medarbeidere representerer og speiler befolkningen generelt, sier Bente. Kvinnene ansettes selvfølgelig ikke «bare» fordi de er kvinner. Det er utrolig mange dyktige kvinner som har bakgrunn, kompetanse og holdninger som vår bransje trenger. I toppledergruppen kan vi i løpet av høsten skilte med hele 50 prosent kvinneandel, sier hun. 

Vi erfarer at Akershus Energi oppfattes som en attraktiv bedrift, som har fremtidsrettede løsninger og som tiltrekker seg litt andre søkere enn tidligere.

– Spesielt vannkraftselskapene våre har lenge vært mannsdominerte, og det er derfor gledelig at vi bare de siste ukene har rekruttert to kvinnelige ingeniører. Verdt å nevne er også at vi i 2020 fikk vår første kvinnelige energioperatør-lærling.

Bente Nordlie påpeker i forhold til rangeringen på listen at Akershus Energi er en mellomstor bedrift, og dermed kan en kursendring gjøre raskere utslag på statistikken enn i større selskaper. – Men vi benytter bevisst mulighetene for å øke kvinneandelene i en fase hvor selskapet er i vekst og rekrutterer relativt mange nye. Tydelig retning, bevisst satsing og godt arbeid fra ledere og HR har gitt resultater vi er stolte av, og vi skal jobbe videre for å ta ytterligere steg på lista, avslutter hun.

Det blir stadig flere kvinner i Akershus Energi
Det blir stadig flere kvinner i Akershus Energi

Bevisst satsing gir resultater – vi er høyt på lista over kvinneandel i kraftbransjen

En oversikt som nylig ble offentliggjort av bransjemagasinet Europower viser at Akershus Energi på bakgrunn av årsberetninger for 2021 er på 4. plass av 34 kraftselskap når det gjelder andel kvinner i selskapet.

Les også