HURRA! I dag er vi 100 år!

HURRA! I dag er vi 100 år!

For 100 år siden sto en moderne kraftstasjon klar på Rånåsfoss for å temme Glommas voldsomme krefter. Det har innbyggerne i Akershus, og senere Viken, nytt godt av i alle år siden.

10. juni 1922 ble Akershus elektrisitetsverk, nå Akershus Energi AS, overlevert til daværende Akershus fylkeskommune, og offisielt satt i drift. 100 år senere blir dagen markert av energiselskapet.

i

Les vår spennende historie her

Les om Vikens eierskap her

Markering av jubiléet gjennom hele året

– 100-årsjubileum er jo litt spesielt, så det synes jeg fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Vi har en 100 år lang historie som en bærekraftig energiprodusent, og det kan vi være stolte av, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. I dag, 10. juni, har vi en enkel bursdagsfest med pølser og kake i kantina vår på Rånåsfoss, og i august har vi et par mer høytidelige arrangementer, forteller han. Gjennom året publiserer vi historien vår på nettsiden vår, og vi bidrar også til Byfesten i Lillestrøm og Brød & Sirkus i Nes i jubileumsåret. 

Viktig med langsiktige perspektiver

Akershus Energi AS eies 100 prosent av Viken fylkeskommune.
– For oss har det vært viktig med et godt samarbeid med vår eier, og at vår eier har langsiktige perspektiver og er like opptatt av bærekraft som oss, og det opplever jeg at fylkeskommunen har innfridd på, sier konsernsjefen.

Offentlig eierskap til beste for alle parter

– Vannkrafta er arvesølvet vårt, og det har Akershus Energi forvalta på en utrolig god måte, i alle disse åra, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).
Fylkesrådslederen er tydelig på at det offentlige eierskapet i energiselskapet har kommet innbyggerne til gode.
– Vi mener at det er bra at selskapet har vært i offentlig eie siden starten. Det har gjort det mulig for oss fylkespolitikere å fordele utbyttet til gode formål i samfunnet, sier Jacobsen.

Mer fornybar energi i årene som kommer

Akershus Energi AS har i mange år vært en ren vannkraft-produsent. I dag er selskapet et bredt sammensatt energiselskap, som satser mye innen fornybar energi – blant annet på: bioenergi, fjernvarme, fjernkjøling, sol, vind og hydrogen.
– Vi skal ha en aktiv rolle i å dekke framtidas energibehov. Vi kommer til å bygge videre på kompetansen vi har bygget opp gjennom 100 år, og investere mer i vannkraft, fjernvarme, vind og annen bærekraftig infrastruktur i årene som kommer, slik at vi når våre felles klimamål, sier konsernsjefen.

Bildekavalkade fra byggingen av Rånåsfoss kraftverk 1918-1922

Fylkesrådsleder i Viken Siv Henriette Jacobsen og konsernsjef Eskil Lunde Jensen er fornøyd med det gode samarbeidet gjennom mange år.

HURRA! I dag er vi 100 år!​

For 100 år siden sto en moderne kraftstasjon klar på Rånåsfoss for å temme Glommas voldsomme krefter. Det har innbyggerne i Akershus, og senere Viken, nytt godt av i alle år siden.

i

Les vår spennende historie her

Les om Vikens eierskap her

Fylkesrådsleder i Viken Siv Henriette Jacobsen, og konsernsjef Eskil Lunde Jensen

Les også