Det gamle adminstrasjonsbygget på Rånåsfoss blir lagt ut for salg

Det gamle adminstrasjonsbygget på Rånåsfoss blir lagt ut for salg

Akershus Energi flytter hovedkontoret fra Rånåsfoss til Lillestrøm sommeren 2022. På den måten vil vi samlokalisere flere avdelinger og virksomhetsområder.

En naturlig følge av flyttingen er å selge administrasjonsbygget med tilhørende areal på Rånåsfoss. Eiendomssalget ivaretas av DNB Næringsmegler. Vi håper og tror salget vil føre til en positiv videreutvikling av Rånåsfoss.

Rånåsfoss fortsatt base for drift av våre kraftverk i Glomma

Selv om hovedkontoret og administrasjonen flytter, vil Rånåsfoss kraftverk bestå slik det er i dag, og skal være basen for Akershus Energis kraftproduksjon i Glommastrengen. 

Bader'n og Direktørboligen består slik som før

Selv om administrasjonen flytter til Lilletrøm, skal vi fortsatt eie Direktørboligen og Bader’n på Rånåsfoss. Bader’n, som er en svært populær badeplass, vil bli driftet i samarbeid med Nes kommune, og skal være åpen i skolenes sommerferie slik som tidligere.

Kontaktpersoner:

Erik Lindseth, prosjektleder
Tlf.: 944 33 080
E-post: Erik.Lindseth@akershusenergi.no

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef
Tlf.: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 

Det gamle adminstrasjonsbygget på Rånåsfoss blir lagt ut for salg

Akershus Energi flytter hovedkontoret fra Rånåsfoss til Lillestrøm sommeren 2022. På den måten vil vi samlokalisere flere avdelinger og virksomhetsområder.

Les også