34 av 34 turbiner er på plass i Odal Vindkraftverk

34 av 34 turbiner er nå på plass i Odal Vindkraftverk

Lørdag 16. april ble en merkedag for Odal Vindkraftverk. Da ble den siste av 34 turbiner heist på plass.

En milepæl

– En stor og viktig milepæl for prosjektet, hvor utfordringene har stått i kø, men har blitt håndtert på en sikker og god måte, sier Emil Orderud som er daglig leder i Odal Vindkraftverk.

Nå demonteres de tre enorme kranene, som har vært i aktivitet de siste månedene, og fraktes ut av anlegget.

Strømproduksjonen er i gang

Flere av turbinene produserer nå strøm, men det gjenstår en del installasjonsarbeid før hele anlegget er i drift. 

Vi er stolte og glade over at vi i samarbeid med våre partnere KLP og Cloudberry i løpet av sommeren, og i de neste 30 årene, vil bidra med en betydelig økning av fornybar energi i et område med økende etterspørsel.

i

Les mer om vindkraftverket på OdalVind.no

Bilde av vindturbin under konstruksjon i Odal Vindkraftverk

De store kranene demonteres og fraktes ut av området i disse dager.

34 av 34 turbiner er nå på plass i Odal Vindkraftverk

Lørdag 16 april ble en merkedag for Odal Vindkraftverk. Da ble den siste av 34 turbiner heist på plass.

i

Les mer om vindkraftverket på Odalvind.no

Bilde av vindturbin under konstruksjon i Odal Vindkraftverk

De store kranene demonteres og fraktes ut av området i disse dager.

Les også