Spisser strategien og inngår nytt samarbeid med Bulk Infrastructure

Spisser strategien og inngår nytt samarbeid med Bulk Infrastructure

Akershus Energi og Bulk Infrastructure Group har siden 2014 samarbeidet om å utvikle datasenteret Oslo Internet Exchange (OS-IX), som i dag er et av Norges største datasentre. Selskapene har nå inngått avtale om at Bulk overtar som ene-eier av OS-IX og at samarbeidet fremover konsentreres om sammen å utvikle løsninger innenfor infrastruktur og fornybar energiproduksjon som del av det grønne skifte. På denne måten rendyrker partene sine styrker og sin kjernekompetanse.

Selger aksjer i OS-IX og inngår ny samarbeidsavtale

Bulk kjøper i januar Akershus Energis femti prosents eierpost i datasenteret OS-IX, og iverksetter samtidig en utvidelse av datasenteret med 1,5 MW med planer om ytterligere utvidelser. OS-IX er det eneste datasenteret innen Oslos grenser som har rom for utvidelser. Samtidig inngås det en samarbeidsavtale mellom Bulk og Akershus Energi om å utvikle og levere fornybare energiløsninger, tjenester og prosjekter knyttet til Bulks lokasjoner for datasenter og logistikk i Østlandsområdet.

Vi spisser strategien

– Akershus Energi har de senere årene satset bredt innen ny fornybar energi og infrastruktur, etter å ha vært en ren vannkraftprodusent i mange år. Vi ønsker nå å spisse strategien vår og konsentrere oss om fremtidens energiløsninger, og endringen i samarbeidet med Bulk er en naturlig følge av det. Akershus Energi vil fokusere på sin rolle med å utvikle og drifte ny fornybar energiproduksjon innen vannkraft, vindkraft, varme og solkraft. Jeg tror denne formen for samarbeid vil gagne begge selskapene fremover”, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

Endringene omfatter også at Bulk kjøper Akershus Energis finansielle eierpost i DHL- bygget på Skedsmokorset. Det nye samarbeidet er godt i gang, og Soleie, som er deleid av Akershus Energi, har allerede levert det første solkraftanlegget på taket til et av Bulks logistikkbygg i Vestby.

Avtale med Bulk Infrastructure Group om innovative energiløsninger

– Bærekraft er helt sentralt for Bulk, og vi er glade for at vi kan fortsette samarbeidet med Akershus Energi omkring innovative energiløsninger innenfor flere av våre forretningsområder”, sier Jon Gravråk, konsernsjef i Bulk Infrastructure Group. «Vi er også svært tilfreds med å overta 100% av eierskapet til OS-IX. Dette er en strategisk datasenterlokasjon der vi fortsetter å investere i videre ekspansjon til glede for både eksisterende og nye datasenterkunder», avslutter han.

i

Jon Gravråk, konsernsjef Jon Gravråk i Bulk Infrastructure Group og konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi er fornøyde med den nye avtalen.

Spisser strategien og inngår nytt samarbeid med Bulk Infrastructure

Akershus Energi og Bulk Infrastructure Group har siden 2014 samarbeidet om å utvikle datasenteret Oslo Internet Exchange (OS-IX), som i dag er et av Norges største datasentre. Selskapene har nå inngått avtale om at Bulk overtar som ene-eier av OS-IX og at samarbeidet fremover konsentreres om sammen å utvikle løsninger innenfor infrastruktur og fornybar energiproduksjon som del av det grønne skifte. På denne måten rendyrker partene sine styrker og sin kjernekompetanse.

i

Jon Gravråk, konsernsjef Jon Gravråk i Bulk Infrastructure Group og konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi er fornøyde med den nye avtalen.

Les også