Kompensasjonsordning for høye strømpriser og fjernvarme

Kompensasjonsordning for høye strømpriser og fjernvarme

Tiltakspakken mot ekstraordinære høye strømregninger, som Stortinget vedtok den 16.12.2021, vil også bli gjeldende for fjernvarmekunder som er husholdninger, ved at ordningen vil sette et pristak for fjernvarmeprisen. Fjernvarmekunder får dermed ikke kompensasjon, men får på grunn av ordningen et pristak på fjernvarmeprisen.

Regningen reduseres på lik linje som strømregning

Den vedtatte ordningen innebærer at husholdninger får et pristak som settes av ordningen. Pristaket for spotprisen (NordPool -NO1) for desember 2021 er 118,21 øre/kWh. Dette vil gjelde de aller fleste, men med noen unntak der hvor det er spesielle prisavtaler.

Ordningen med redusert pris gjelder privatkunder, husholdninger, sameier og borettslag.

Vi benytter gjennomsnittspris for måneden

Ved avregning av fjernvarmeforbruket benytter vi gjennomsnittsprisen for måneden. Vi priser altså ikke time for time slik det blir gjort for strøm. Det er derfor ikke nødvendig å tenke på når på døgnet eller i uka fjernvarme blir brukt. Forbruket i én måned har samme pris.

Prisen reduseres automatisk

Som kunde behøver du ikke foreta deg noe. Prisen blir automatisk redusert på fakturaen. Den første fakturaen dette gjelder er for desember måned, som blir sendt ut rundt 10. januar.

Ordningen vil gjelde for månedene desember 2021 til mars 2022.

Ønsker du å spare, så gjelder de samme rådene som for strøm

  • Kan du senke innetemperaturen i oppholdsrom? For hver grad innetemperaturen senkes, reduseres forbruket til oppvarming med 3-5 %.
  • Senk temperaturen i rom som ikke er i bruk.
  • Termostatstyring av romoppvarming vil være til hjelp på forbruket.
  • Ikke la vinduer stå på gløtt til lufting – luft kort og effektivt så ikke flater blir nedkjølt.
  • Trekk for gardinene om kvelden – det vil redusere varmetapet.
  • Monter tettelister der hvor det er trekkfulle vinduer og dører.
  • Bruk sparedusj.
  • Reduser varmtvannsforbruket.

Vi har flinke folk som kan gi svar på spørsmål du måtte ha.
Ta kontakt på fjernvarme@akershusenergi.no

 

i

Kompensasjonsordning for høye strømpriser og fjernvarme

Tiltakspakken mot ekstraordinære høye strømregninger, som Stortinget vedtok den 16.12.2021, vil også bli gjeldende for fjernvarmekunder som er husholdninger, ved at ordningen vil sette et pristak for fjernvarmeprisen. Fjernvarmekunder får dermed ikke kompensasjon, men får på grunn av ordningen et pristak på fjernvarmeprisen.

i
Les mer om kompensasjonsordningen

Les også