Helene skal gjøre oss enda mer bærekraftige

Helene skal gjøre oss enda mer bærekraftige

Helene Moen begynte som bærekraftansvarlig i Akershus Energi november 2021, og har allerede rukket å bli litt kjent med konsernet og oppgavene.

– Jeg er imponert over hvor mye bra vi allerede gjør i Akershus Energi, sier en entusiastisk Helene. Min jobb blir å skaffe meg oversikt over hvordan vi jobber og se hvor vi eventuelt kan sette inn tiltak. Vi må fortsette med alt vi er gode på, men hele tiden strekke oss og tenke på hva vi kan gjøre enda bedre. Det er en tankegang det virker som er godt innarbeidet allerede når det gjelder HMS, og dermed har vi et godt utgangspunkt. Vi skal nå først få det overordna på plass, og så blir det å konkretisere mer detaljert etter hvert, sier Helene.

Utdanning og erfaring innen energi, klima og miljø

Helene er sivilingeniør, og har bachelor i fornybar energi fra NMBU og master i bærekraftig energiplanlegging fra universitetet i Aalborg. Under studiene jobbet hun i Zero og Nordisk Energiforskning. Etter studiene jobbet hun fire år i Norconsult med energi i bygg, og deretter var hun fagansvarlig for klima og miljø i Boligbygg i Oslo kommune i nærmere fire år. 

Økt satsing på bærekraft

Akershus Energi har nylig blitt Miljøfyrtårn-sertifisert og har konkretisert flere viktige bærekraftmål for konsernet. Dette skal vi jobbe videre med innen alle våre forretningsområder. Vår nye bærekraftansvarlige skal delta i prosjekter og jobbe på tvers av våre avdelinger og forretningsområder. Gjennom god kommunikasjon om bærekraft, skal vi engasjere og motivere både egne ansatte, samarbeidspartnere og leverandører til å bli mer bærekraftige.

Ønsker å bidra til et bedre samfunn

– Mange spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe med bærekraft innenfor fornybar energi, gjorde stillingen som bærekraftansvarlig i Akershus Energi veldig interessant for meg. Å få jobbe med temaer jeg synes er viktig, i en bedrift hvor jeg føler vi kan utrette noe, er et privilegium, avslutter Helene.

i

Helene skal gjøre oss enda mer bærekraftige

Helene Moen begynte som bærekraftansvarlig i Akershus Energi november 2021, og har allerede rukket å bli litt kjent med konsernet.

i

Les også