Kobler seg på byen for å bygge grønt

Kobler seg på byen for å bygge grønt

Når Lillestrøm Delta, sammen med Lillestrøm kommune, utvikler bygg for fremtiden, er de avhengige av løsninger som bringer klimaregnskapet i balanse. Fjernvarme og fjernkjøling fra Akershus Energi Varme er en viktig bidragsyter.

At Lillestrøm er i utvikling, er det liten tvil om. Heisekranene er godt synlig i bybildet og vitner om en storby i emning. Og når vi snakker om byutvikling i 2021 er bærekraftspørsmålet høyaktuelt. Lillestrøm Delta er en av byens sentrale aktører innen eiendomsutvikling, og kjenner på viktigheten av dette i hvert eneste prosjekt.

Heldigvis, får man si, har Lillestrøm et godt utbygget rørnett for fornybar fjernvarme og fjernkjøling. Det er et resultat av en strategisk satsing tidlig på 2000-tallet; et omfattende rørnett lagt i bakken inn mot Lillestrøm og de tettbefolkede områdene rundt. Det får regionens eiendomsutviklere nyte godt av i dag. Så hvordan oppleves mulighetene for noen som sitter tett på eiendomsutviklingsprosjekter?

Prosjektkoordinator Charlotte S. Bergerud og utleie-/markedskoordinator Camilla Thoresen Wangen foran Kvartal 1 og EKKO-bygget

En forutsetning for å bygge grønt

– For oss var et samarbeid med Akershus Energi Varme viktig. Ikke bare for å nå klimamål, men også på veien for å oppnå BREEAM NOR Excellent-sertifisering, forteller Charlotte Bergerud, prosjektkoordinator i Lillestrøm Delta med ansvar for Kvartal 1 og det høyreiste Ekko-bygget og Intro. 

I tillegg til kontorplasser for fremoverlente bedrifter som ønsker å ha kontorer i et miljøvennlig bygg, skal Kvartal 1 huse bibliotek, kulturskole og øvingshotell. 

– Måten vi ønsket å bygge på, med miljøsertifisering og en helhetlig tankegang på alt ifra bruk av takarealer til materialvalg, kollektiv- og energiløsninger, gjorde at det var helt naturlig å samarbeide med Akershus Energi Varme om fjernvarme og fjernkjøling, fortsetter Charlotte.

– Når falt valget på fjernvarme og fjernkjøling?

– Allerede i planleggingsfasen var det ganske klart at vi skulle samarbeide med Akershus Energi Varme. Infrastrukturen for varme og kjøling ligger jo allerede klar. Underveis i utviklingsfasen fikk vi også god rådgivning på hvordan løsningen best kunne implementeres. Fjernvarme og fjernkjøling er en god energiløsning for et moderne bygg.

Enkelt å drifte – året rundt

– For oss vil systemet fungere ganske automatisert. Fjernvarmen virker mot ventilasjonsanlegget og gir varme via luft. Systemet gir også varmt tappevann og virker mot radiatorer og varme i gulv, både ute og inne, forklarer Charlotte.

– For driftssjefene blir det enkelt, de har kontrollen via iPad. Ellers er det romfølere og bevegelsessensorer som styrer anlegget. I teknisk rom ser vi kundesentralene som overfører varme og kjøling til bygget vårt, og som er koblet direkte til Akershus Energi Varmes nettverk for styring og overvåkning.

Sommerstid kommer fjernkjølingen til sin rett og utgjør en energieffektiv måte å kjøle bygg på.

– Vi får 9 grader kaldt vann distribuert rett inn i bygget. Det bruker vi til å kjøle luften i ventilasjonsanlegget. Det gjør at vi slipper å bruke strøm på kjøleaggregater og får svale innetemperaturer på hete sommerdager, forteller Charlotte.

Camilla viser oss det tekniske rommet i bygget, hvor varme og kjøling blir distribuert videre.

Første bygg med grønt byggelån fra DNB

Bærekraftperspektivet gir fordeler, også med tanke på finansiering.

– Vi var faktisk første byggeprosjekt som fikk tildelt grønt byggelån fra DNB. For å få på plass slik finansiering stilles det krav til at bygget er BREEAM NOR-sertifisert, fortsetter Charlotte. 

– Hva skal til for å oppnå BREEAM NOR Excellent-sertifisering?

– Dette er nest høyeste sertifisering i BREEAM NOR-systemet. Klassifiseringssystemet måler miljøprestasjoner knyttet til hele byggeprosessen. Det ses blant annet på; avfallshåndtering, materialvalg både innen- og utendørs, sykkelparkering og sykkellading, sedumtak, snøsmelting og energiløsningen med oppvarming og kjøling, naturligvis. Selv plasseringen med kollektivknutepunkt like ved er med i vurderingen av sertifiseringsnivå, forteller Charlotte.

Grønt på alle tak

Øverst på Ekko-bygget, som rager elleve etasjer høyt, er utsikten upåklagelig. Men det er en rekke paneler som får nyttiggjøre seg arealet.

– Byggets kvaliteter blir med i utomhusanleggene. Vi anlegger blant annet sedumtak som holder på vann og skaper biologisk mangfold, og på takterrassen i 5. etasje vil 120 ulike vekster få utfolde seg. Bibliotekshagen vil være åpen for publikum hvor de kan dyrke egne vekster, fortsetter Charlotte.

– Og øverst på Ekko-bygget får vi solceller levert av Soleie, et annet selskap i Akershus Energi-familien. Det vil bidra til å drive ventilasjonsanlegget og gi strøm til bygget.

– Så alt inngår i en stor helhet, og siden byens bibliotek vil bli plassert her, er tanken å synliggjøre for publikum hvordan bygget fungerer ved hjelp av grafikk eller illustrasjoner sentralt i bygget. Sånn kan vi også få lært bort til barn og unge at vi som samfunn kan skape bygg som både er gode å bruke og som tar vare på framtida, avslutter Charlotte Bergerud.

Byggeprosjektet skal bli klart i løpet av 2022 etter en lang testperiode etter krav fra klassifiseringssystemet.

Varmerørene på plassen foran bygget for snøsmelting – smeltevannet dreneres til kommunalt ledningsnett.

Kobler seg på byen for å bygge grønt

Når Lillestrøm Delta, sammen med Lillestrøm kommune, utvikler bygg for fremtiden, er de avhengige av løsninger som bringer klimaregnskapet i balanse. Fjernvarme og fjernkjøling fra Akershus Energi Varme er en viktig bidragsyter.

Varmerørene på plassen foran bygget for snøsmelting – smeltevannet dreneres til kommunalt ledningsnett.

Les også