Et synlig bevis på at vi er en Miljøfyrtårnbedrift

Et synlig bevis på at vi er en miljøfyrtårnbedrift

Akershus Energi har kunnet smykke seg med utmerkelsen Miljøfyrtårnbedrift siden april i år, og onsdag 20. oktober kom det synlige beviset.

Fungerende ordfører i Nes kommune, Vivian Wahl, overrakte under et internt arrangement for de ansatte i Akershus Energi et skilt som bekrefter at hovedkontoret til Akershus Energi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Hun fortalte at kommunen opplever at det er en økende etterspørsel etter bedrifter som er sertifisert som miljøfyrtårnbedrifter.

– Det er veldig bra at én av de største bedriftene i Nes går foran som et godt eksempel når det gjelder miljø og bærekraft, og det er en glede å overrekke dette beviset, sa Vivan Wahl. 

Bærekraft er en viktig del av hverdagen i Akershus Energi

– Vi jobber med fornybar energi hver eneste dag, sier Terje Busk som er HMS- og beredskapssjef i Akershus Energi. Vi har lenge vært “flinke” på mange områder, men gjennom sertifiseringsprosessen har vi avdekket en del områder med forbedringspotensiale, og nevner blant annet; bli enda bedre på kildesortering, skal bort fra bruk av engangsservise, bilparken elektrifiseres og vi skal snart være “papirløse”. Vi vil også stille større krav til bærekraft  ved innkjøp, og det gir oss mulighet til å påvirke samarbeidspartnere og leverandører i en positiv retning.

– Det har vært mye arbeid for å bli sertifisert, forteller Terje, men den største jobben er det vi skal gjøre framover og det hver enkelt ansatt bidrar med i det daglige. 

Samme uke som sertifiseringsbeviset ble overrakt, var det HMS-uke i Akershus Energi. Bærekraft var et viktig tema på programmet, og Simen Windheim fra Klimapartner Viken, som Akershus Energi er en del av, holdt foredrag for de ansatte om dette. Terje Busk kan fortelle at også det også ble gjennomført beredskapøvelse og førstehjelpskurs.


i

Les mer om Miljøfyrtårn her

Konsernsjef Eskil Lunde Jensen og HMS- og beredskapssjef Terje Busk fikk overrakt det synlige beviset på at Akershus Energi er Miljøfyrtårnsertifisert fra fungerende ordfører Vivan Wahl og klima- og miljørådgiver Henrik Langbråten i Nes kommune.

Et synlig bevis på at vi er en miljøfyrtårnbedrift

Akershus Energi har kunnet smykke seg med utmerkelsen Miljøfyrtårnbedrift siden april i år, og onsdag denne uken kom det synlige beviset.

i

Konsernsjef Eskil Lunde Jensen og HMS- og beredskapssjef Terje Busk fikk overrakt det synlige beviset på at Akershus Energi er Miljøfyrtårnsertifisert fra fungerende ordfører Vivan Wahl og klima- og miljørådgiver Henrik Langbråten i Nes kommune.

Les også