En milepel er nådd: vår første vindturbin er ferdig

En milepel er nådd: vår første vindturbin er ferdig

Helgen 23.-24. oktober ble den første vindturbinene i Odal Vindkraftverk ferdig montert. I løpet av det neste halvåret skal ytterligere 33 turbiner ferdigstilles.

– Jeg er svært fornøyd med at vi er i mål med den første turbinen, sier Emil Orderud, daglig leder av Odal Vindkraftverk som eies av Akershus Energi Vind, Cloudberry og KLP.

Snart klart for strømproduksjon

– Framover vil det foregå testing, før turbinen settes i produksjon og kobles til strømnettet om noen uker. Turbinene blir satt i produksjon etter hvert som de blir ferdige, og vil da levere ny fornybar strøm til Østlandsområdet, forteller Emil.

Viktig bidrag for å nå klimamålene

Når vindkraftverket står ferdig vil det årlig bidra med 530 GWh fornybar kraft. Det vil bidra til økt forsyningssikkerhet og er viktig for at vi skal nå klimamålene. 530 GWh tilsvarer strømforbruket til rundt 33000 husstander eller rundt 200000 elbiler.

Nacellen/maskinhuset er montert på toppen av det 144 meter høye tårnet. Til høyre sees stabler med mellomlagrede tubinblader. Disse ankommer med spesialtransport hver natt i flere uker framover.

i

Les mer og se flotte dronebilder fra anlegget på odalvind.no

Den første vindturbinen er ferdig montert på Engerfjellet i Nord-Odal

En milepel er nådd: vår første vindturbin er ferdig

Helgen 23.-24. oktober ble den første vindturbinene i Odal Vindkraftverk ferdig montert. I løpet av det neste halvåret skal ytterligere 33 turbiner ferdigstilles.

i

Den første ferdigmonterte turbinen

Les også