Kan bli Norges første store, bakkemonterte solkraftverk

Kan bli Norges første store, bakkemonterte solkraftverk

Selskapet Solgrid, som Akershus Energi er deleier i, melder i dag at de har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk.

– Skal vi nå klimamålene må vi produsere mer fornybar energi, og solkraft blir en viktig del av den fornybare energimiksen framover, sier Eskil Lunde Jensen som er konsernsjef i Akershus Energi. 

Solkraftverket er planlagt i et nedlagt grustak i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke. Kommunen uttaler at de er svært fornøyd med prosjektet, som med minimale naturinngrep vil gi arbeidsplasser og mer fornybar energi.

– Vi er stolte av å være en del av dette prosjektet, som er i helt i tråd med vår strategi; å utvikle og produsere mer fornybar energi på en skånsom måte og i samarbeid med gode partnere, sier Eskil Lunde Jensen.

i

Kristin Melsnes (Solgrid) og Bjørn Vegard Øyungen (Stor-Elvdal kommune) er godt fornøyd med at konsesjonssøknaden nå er til behandling hos NVE, og at det forhåpentligvis snart kan komme ny, fornybar kraft i dette området.

Kan bli Norges første store, bakkemonterte solkraftverk

Selskapet Solgrid, som Akershus Energi er deleier i, melder i dag at de har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk.

i

Kristin Melsnes (Solgrid) og Bjørn Vegard Øyungen (Stor-Elvdal kommune) er godt fornøyd med at konsesjonssøknaden nå er til behandling hos NVE, og at det forhåpentligvis snart kan komme ny, fornybar kraft i dette området.

Les også