Informasjon til fjernvarmekunder før vinteren

Informasjon til fjernvarmekunder før vinteren

Vinteren er like rundt hjørnet og behovet for varme vil øke. Akershus Energi Varme har sendt ut følgende informasjon til sine kunder:

Sjekk anlegget før vinteren

Før vinteren kommer er det alltid lurt å ta en sjekk av varmeanlegget – fyll på vann, luft alle radiatorer og anlegget generelt, og sjekk at det ikke er lekkasjer.

Økte priser på all energi

Prisene på energi stiger og det er forventet høye priser framover. Det vil også gjelde for fjernvarme. Pris-svingningene i energimarkedet er større og går raskere enn det vi har sett tidligere. Med veldig lave priser i 2020 friskt i minne, blir forskjellene til årets høye energipriser store. I tillegg svinger forbruket i takt med gradestokken. Det gjør det uforutsigbart både for oss som produsent og for deg som kunde og forbruker. Denne vinteren er anbefalingen å ta høyde for økte kostnader.

Mest energi går til varme

Oppvarming av boligen og bruk av varmtvann står for den aller største delen av energiforbruket. Redusert forbruk vil derfor påvirke størrelsen på fjernvarmekostnadene. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til bruken av energi.

Noen enkle tips for å spare energi:

  • Kan du senke innetemperaturen i oppholdsrom? For hver grad innetemperaturen senkes, reduseres forbruket til oppvarming med 3-5 %.
  • Senk temperaturen i rom som ikke er i bruk.
  • Termostatstyring av romoppvarming vil være til hjelp på forbruket.
  • Ikke la vinduer stå på gløtt til lufting – luft kort og effektivt så ikke flater blir nedkjølt.
  • Trekk for gardinene om kvelden – det vil redusere varmetapet.
  • Monter tettelister der hvor det er trekkfulle vinduer og dører.
  • Bruk sparedusj.
  • Reduser varmtvannsforbruket.

Vi har flinke folk som kan gi svar på spørsmål du måtte ha.
Ta kontakt på fjernvarme@akershusenergi.no

 

i

Informasjon til fjernvarmekunder før vinteren

Vinteren er like rundt hjørnet og behovet for varme vil øke. Akershus Energi Varme har sendt ut følgende informasjon til sine kunder:

i

Les også