Kraftkommentaren for september

Kraftkommentaren for september

Prisen for en flott sommer...

Vannmagasinene i Norge er nå, ved utgangen av september, på historisk minimumsnivå for årstiden. Fyllingsgraden er normalt 80 % på denne tiden, men nå ligger vi på bare 60 %. Her i Sør-Norge er magasinene enda lavere med en fyllingsgrad på kun 55 %. Dette skulle tilsi at vi normalt skulle importere kraft til Norge store deler av tiden, men dette har så langt ikke skjedd. Grunnen er ekstreme priser rundt oss.

Global råvarekrise

Vi er inne i en global råvarekrise som en følge av korona-epidemien, tørke i Asia og tørke kombinert med lite vind i Nord-Europa. Gassprisene er nå ti ganger så høy som den var sommeren 2020. Prisen på kull er for første gang over 200 $/tonn siden finanskrisen i 2008. Normalt har prisen på kull ligget mellom 50-80 $/tonn de siste ti årene. Dette har ført til ekstreme kraftpriser på kontinentet. Spotprisene i Tyskland ligger mellom 100 og 150 EUR/MWh og i England mellom 150 og 200 EUR/MWh. På slike ekstreme prisnivåer vil selvfølgelig norske produsenter kjøre så lenge det er vann, og det skal vi være glade for. Hadde produsentene holdt mer tilbake nå så hadde prisen her i Norge doblet seg. 

Hvor smart er det å stanse eksporten?

Vi kan jo fysisk gripe inn med lover og stanse eksporten som enkelte politikere tok til orde for i valgkampen. Vi skal være forsiktig med å mene for mye om politikk her, men vi regner med at virkeligheten gradvis vender tilbake til de fleste politikere nå når valget nå er over. 

Hvis Norge kun skulle eksportere kraft når prisen var lav, og magasina fulle, ville en heller ikke kunne regne med import når nedbøren svikter. Dermed kunne vi komme i en situasjon hvor vi ikke har nok strøm.  Skulle en overføre en slik politikk til andre varer vi produserer i Norge, som f.eks. fisk, ville det bli til at vi selger kun ut fisken når den er billig og beholder den selv når den er dyr. Konsekvensen er jo da at vi selger billig og kjøper dyrt. Det kan du holde på med en stund, men før eller siden er kassa tom.

Alt blir bra til slutt...

Brenselsprisene er nå på et nivå som ikke er bærekraftig over tid. Nivået er så høyt at det fører til at industrien stopper produksjon mange steder i Europa. Før eller siden vil disse prisene komme ned på et mer normalt prisnivå. Da vil vi, om ikke været allerede har ordnet opp, kunne importere kraft til en adskillig lavere pris enn det vi har nå. Vi er imidlertid avhengig av at vinteren ikke starter for tidlig, og at vi får noe påfyll i magasina før snøen legger seg. I så måte ser det bra ut for kommende uke. Det blir regn og mye vind i både Norden og Europa. Vi kommer til å få mye import fra Danmark, Tyskland og Sverige gjennom helgen da det skal blåse så mye at prisen vil bli svært lav i disse landene. Da kjøper vi og sparer magasinvann. Kjøpe billig og selge dyrt – veldig bra business case, til beste for Norge og norske forbrukere! 😉

Under kan du se magasinfyllingen i Norge

Sigvald Maldal, direktør Energihandel

Kraftkommentaren for september

Sigvald Maldal, direktør Energihandel

Les også