Kraftkommentaren for juni

Kraftkommentaren for juni

Nå er vårflommen på hell i alle våre vassdrag. Vannføringen i Glomma går pent og pyntelig litt nedover dag for dag, og nærmer seg nå 800 m3/sek. Flomtoppen forbi Rånåsfoss kom i år den 21. mai, hvor vannføringen var oppe i 1800 m3/sek.

Etter flomtopp kommer myggtopp

I Fetsund, som ligger ved Nord-Europas største innlandsdelta, Nordre Øyeren naturreservat, og hvor undertegnede bor, er myggen igjen på plass. Myggstift går her under navnet «Fetsund-deodorant». Alle som har vært og spilt fotball på «Fedrelandet», det lokale fotballstadionet som ligger ved innløpet til Øyeren, vet hva jeg snakker om. Jeg anbefaler likevel alle å ta turen til både lensemuseet og våtmarkssenteret i Fetsund. Det er mye historie og flott natur og få med seg, men i disse tider bør dere huske å ta på «Fetsund-deo».

Created with Sketch. i
Lyst til å se nærnmere på Sigvalds opplevelsestips?

Høye priser i Sør-Norge

Juni har normalt lav pris på grunn av vårflommen, men i år holdt prisen seg høy stort sett gjennom hele måneden. Her på Østlandet ble prisen 47 øre/kWh mens den på Sør-Vestlandet ble så høy som 55 øre/kWh. Grunnen til dette er sammensatt. Det har vært en nedbørsfattig vinter som har ført til lavt snømagasin, og samtidig har de Europeiske kraftprisene steget kraftig som en følge av stigende kull-, gass- og CO2kvotepris. Om det ikke kommer nedbør over normalen, forventer vi at prisene vil stige opp mot, og kanskje over, 60 øre/kWh her i Sør-Norge.

Utveksling til Europa

De som er kritiske til høye strømpriser kommer nok nå til å få vann på mølla med argumenter som; «vi selger arvesølvet billig til utlandet, kraftprofitører» osv. Det som i alle fall er helt feil er at vi selger billig. Vi selger dyrt til Europa og kjøper billig tilbake. Som figurene viser så går prisen i hele Nord-Europa til null når det er veldig mye vind og forbruket er lavt. Da går det kraft fra alle land inn til Sør-Norge, og den er billig. Søndag 13. juni var den ca. 1 øre/kWh mellom kl. 14 og 15. Den timen importerte vi 3000-4000 MW fra Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige. I den samme uken, onsdag 9. juni mellom kl. 9 og 10 eksporterte vi 4500 MW til de samme landene til en pris på 60 øre/kWh. Det er bare å finne fram kalkulatoren. Så vi er nok profitører…

Under kan du se kraftutveksling mellom Norge og ulike land 9. og 13. juni.

Kraftpris, time 10, onsdag 9. juni
Kraftpris, time 15, søndag 13. juni

Vannkraft står for bare én prosent av Norges energieksport

I et normalår eksporterer vi 20 TWh med dagens kraftbalanse. 20 TWh ren fornybar energi. Til sammenligning eksporterer vi ca. 2000 TWh energi fra olje og gass hvert år. Den er vel kanskje fornybar den også på sett og vis, men da i et nokså langt perspektiv 😉

Sigvald Maldal. direktør Energihandel

Kraftkommentaren for juni

Nå er vårflommen på hell i alle våre vassdrag. Vannføringen i Glomma går pent og pyntelig litt nedover dag for dag, og nærmer seg nå 800 m3/sek. Flomtoppen forbi Rånåsfoss kom i år den 21. mai, hvor vannføringen var oppe i 1800 m3/sek.

Created with Sketch. i
Lyst til å se nærmere på Sigvalds opplevelsestips?

Dette er en bildetekst

Les også