Vindkraftsjefen ser tilbake på et år i mot- og medvind

Vindkraftsjefen ser tilbake på et år i mot- og medvind

Mai 2020 ble starten på et spennende løp for Emil Orderud. Bare tre måneder etter at han inntok stolen som leder og eneste ansatt i det helt nystartede forretningsområdet Akershus Energi Vind, ble det tatt beslutning om å bygge Odal Vindkraftverk, med en investeringsramme på 2 milliarder kroner, og Emil ble leder for hele prosjektet.

I løpet av ett år har det foregått ekstremt mye i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk; norske partnere har kommet inn som medeiere i vindkraftverket, flere kollegaer er ansatt, veier er bygd og turbinene begynner å reise seg. Vi har bedt Emil ta et lite tilbakeblikk på året som har gått.

En unik mulighet på et krevende tidspunkt

– Med Odal Vindkraftverk åpnet det seg en sjelden mulighet. Fra å ha en tenkt plass som minoritetseier i Songkjølen og Engerfjellet Vindpark, var vi i løpet av kort tid selv i førersetet. I et særdeles tøft investeringsklima, hvor tre uheldige situasjoner oppsto omtrent samtidig; korona, ekstremt fall i strømprisene og urolig eurokurs, ble det krevende vurdering og beslutninger både for ledelsen og styret i Akershus Energi. Men planen om å satse på vindkraft var bestemt, og prosjektet var modent nok til at vi hadde en god oppfatning av at dette var mulig å gjennomføre.

– Min oppgave, i samarbeid med sentrale personer i konsernledelsen, ble å sy sammen et beslutningsgrunnlag for styret. Vi mente at dette var et godt prosjekt, og kjøpte derfor konsesjonen i skarp konkurranse med utenlandske selskap. Ikke lenge etter var vi i gang med byggeprosjektet.

Gode samarbeidspartnere og hjelpere

– For å komme i mål med de fire store byggekontraktene, ble det leid inn fagekspertise, kommersielle forhandlere og juridisk støtte. Men den største betydningen hadde innsatsen og ekspertisen fra en rekke folk fra Akershus Energis øvrige forretningsområder og avdelinger. Alt fra vannkraftingeniører til finansanalytikere bisto med sin kompetanse. For å lykkes ble dette helt avgjørende, sier Emil.

– Leverandørene har på en imponerende måte tatt del i å realisere prosjektet, fortsetter Emil. Mange av dem har vært med i prosjektet i en årrekke, og vært tålmodige over lang tid. Når beslutningen endelig ble tatt, måtte de kaste seg rundt og levere innenfor et stramt tidsskjema. 

Hovedleverandører til Odal Vindkraftverk

Lang fartstid innen vindkraft

Med tolv års fartstid innen vindkraft i Equinor, var Emil trygg på oppgaven. Han har blant annet ledet det store havvindkraftverk Dudgeon i England, hvor bare årsomsetningen er på tre milliarder. De fleste oppgaver var kjent for ham fra tidligere, men den norske motstanden overrasket ham. Den viktige og direkte kontakten med lokalsamfunnet var også noe nytt å forholde seg til.

– Jeg har hele tiden vært opptatt av å spille med åpne kort, være oppriktig og tilgjengelig. God dialog, spesielt med kommunen og grunneierne har alt å si, og det opplever jeg har fungert veldig bra, sier Emil. Men han innrømmer at det kan være krevende å være den som må stå til rette og uttale seg i alle sammenhenger.

– I starten var det overraskende hvor aggressiv debatten i Norge var. Vi har måttet finne oss i en serie av feilaktige påstander og utsagn, og jeg har svelget en del kameler. Men jeg opplever at trenden og motstanden har flatet ut. Ser man til kommuner som har hatt vindkraftverk over en tid, er det der den lokale aksepten for slike kraftverk er størst.

Vil gjøre folk gode

– Selv om det høres ut som en floskel, mener jeg hovedoppgaven min som leder er å gjøre folk gode. Jeg synes det er bra at folk tar ansvar for sitt område. For meg er det viktig å være synlig og tilgjengelig, og kunne være en god diskusjonspartner og ta beslutninger sammen.

– Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å møte folk, og jeg savner det fellesskapet man vanligvis har i større prosjekter. Heldigvis har vi ikke hatt noen større utbrudd av korona, sier Emil, som samtidig takker alle som har bidratt til å minimere smitten.

Hvorfor Odal Vindkraftverk utpeker seg

I forhold til andre vindkraftverk i Norge er Odal Vindkraftverk basert på innlandsvind (middelvind er 7,5 m/s), som er svakere enn ved kysten. Det kompenseres med høyere turbiner. I Nord-Odal bygger vi de høyeste turbinene i Norge, enn så lenge, med en total høyde på 217 meter. Turbinene har en forventet oppetid på 96-97 prosent i året, som vil gi en årsproduksjon på cirka 525 GWh. 

– En annen viktig måte Odal Vindkraftverk utpeker seg på, er at vi er på listen over de fem vindkraftverkene WWFs (Verdens naturfond) gir “grønt lys”, og som ikke er i strid med deres kriterier, forteller Emil.

Skal være en del av lokalmiljøet i 30 år

– Det er i Nord-Odal at Akershus Energi Vind vil samle sin vindkraftkompetanse, forteller Emil. Allerede nå er vi fire faste ansatte, og i tillegg vil Siemens, som har serviceansvaret på turbinene, ha minst seks ansatte. Flere av disse er ansatt lokalt, og til sammen blir vi et bra kompetansemiljø for vindkraft.

– Vi skal være en del av lokalmiljøet i Nord-Odal de neste 30 årene, og samarbeidet med kommunen, næringslivet og lokalbefolkningen er viktig for oss, sier Emil. – Dette er en langsiktig investering, og vi har vært opptatt av at lokalsamfunnet bør sitte igjen med mer enn det skatteregimet og lovgivningen gir. Vi har vært den største arbeidsgiveren i Nord-Odal i året som har gått, og hatt mange lokale leverandører i sving. 

Hva nå, Emil?

 – Framover vil det vises stor ingeniørkunst i Nord-Odal. Det er nå det blir virkelig spennende, svarer Emil.
For meg vil det neste året bestå i å optimalisere prosjektet. Det er mange oppsider, blant annet kan en forsterkning av nettet gi mulighet til å utnytte maks potensiale fra turbinene. 

– Videre framover vil Akershus Energi Vind vurdere nye prosjekter, men det blir neppe av samme kaliber som Odal Vindkraftverk.

Kort sagt til slutt

– Vi er nå omtrent halvveis i prosjektet, og jeg er fornøyd med at vi i det store og hele er på plan, avslutter Emil.

Emil i synlighetstøy
i
Om Odal Vindkraftverk
 • Eies av Akershus Energi 43,5 %, KLP 41,5 %, Cloudberry 15 %
 • 34 turbiner, 23 på Songkjølen og 11 på Engerfjellet
 • Turbinhøyde 217 meter
 • Total effekt 160 MW
 • Årlig produksjon 525 GWh

Les mer på odalvind.no

Emil Orderud er daglig leder i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk

Vindkraftsjefen ser tilbake på et år i mot- og medvind

Mai 2020 ble starten på et spennende løp for Emil Orderud. Bare tre måneder etter at han inntok stolen som leder og eneste ansatte i det helt nystartede forretningsområdet Akershus Energi Vind, ble det tatt beslutning om å bygge Odal Vindkraftverk med en investeringsramme på 2 milliarder kroner, og Emil ble leder for hele prosjektet.

i
Om Odal Vindkraftverk
 • Eies av: Akershus Energi 43,5 %, KLP 41,5 %, Cloudberry 15 %
 • 34 turbiner, 23 på Songkjølen og 11 på Engerfjellet
 • Turbinhøyde: 217 meter
 • Total effekt: 160 MW
 • Årlig produksjon: 525 GWh
 • Total investeringsramme: 2 mrd. kr

Les mer på odalvind.no

i
Hovedleverandører til Odal Vindkraftverk

Emil Orderud er daglig leder i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk.

Les også