Advarer mot å være på områder nedenfor Funnefoss kraftverk

Advarer mot å være på områder nedenfor Funnefoss kraftverk

Nedenfor demningen på Funnefoss er det et fint naturområde, men dette området er ikke trygt for publikum. Mange går likevel ut på berget for å fiske, sole seg eller grille, - selv om det står mange fareskilt der.

Se filmen fra Funnefoss som forteller hva som kan skje hvis du er på området som er skiltet som farlig, og lukene i demningene åpner seg.

Sørg for at DU er på trygg grunn!

Du kan havne i en farlig situasjon hvis det skulle bli en teknisk feil som gjør at turbinene i kraftstasjonen stanser. Da vil damlukene under veibrua åpnes automatisk – uten varsling. Alt vannet vil fosse over lukene, og området nedenfor blir raskt oversvømt.

Hvis du oppholder deg på det området er det stor fare for at du ikke rekker å komme deg vekk før det blir oversvømt, og du kan i verste fall bli dratt med av vannet.

Tilrettelagte områder for publikum ved kraftstasjonene

Akershus Energi har ved kraftverkene våre i Glomma, områder som er tilrettelagt for publikum. Vi synes det er hyggelig om du vil bruke områdene, men ber deg respektere fareskiltene, og ikke oppholde deg på områder skiltet med spesiell fare – ferdsel her medfører fare for ditt liv og din helse!

Området ser idyllisk ut om sommeren, med fine svaberg og varme kulper. Men hvis lukene i demningen plutselig åpner seg, vil store deler av området raskt bli oversvømt.

Advarer mot å være på områder ved Funnefoss kraftverk

Nedenfor demningen under brua på Funnefoss er det et fint naturområde, men dette området er ikke trygt for publikum. Mange går likevel ut på berget for å fiske, sole seg eller grille, - selv om det står mange fareskilt der.

Created with Sketch. i
Om Funnefoss kraftverk
  • Årsproduksjon 205 GWh
  • Fallhøyde 11 meter
  • Effekt 40 MW
  • To rørturbiner
  • Beliggenhet ved Glomma, nord for Årnes i Nes kommune

Les mer om Funnefoss kraftverk

Les også