Bilde av EKKO-bygget sett fra stjerneplassen

Samlokaliserer i Lillestrøm i 2022

Samlokaliserer i Lillestrøm i 2022

Akershus Energi har en lang historie på Rånåsfoss. Flere forhold gjør at tiden nå er inne for en mer sentral lokalisering.

Fra å være en ren kraftprodusent har Akershus Energi utviklet seg til å bli et konsern med mange virksomheter innen et bredt spekter av fornybar energi.

– Vi ønsker å gripe muligheten til å leie lokalene på toppen av EKKO-bygget fram til Energihuset står ferdig, fordi det gir oss en unik mulighet til å realisere planene om å danne et større kompetansesenter for fornybar energi og teknologi sentralt i regionen, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. 

Tettere samarbeid internt og med partnere

– Flere av våre forretningsområder for solenergi, fjernvarme, ny fornybar og infrastruktur er allerede lokalisert til Lillestrøm, forteller Jensen. Vi ser et stort behov for tettere samarbeid på tvers, og denne samlokaliseringen vil gjøre det mulig. Samtidig skal vi utnytte ny teknologi for å skape gode arbeidsplasser og funksjonelle, digitale løsninger, sier Eskil.

Akershus Energi har de senere årene inngått partnerskap i en rekke spennende selskaper innen fornybar energi, blant annet Otovo, Solenergi FUSen, Viken hydrogen, Soleie, Solgrid og Svalun. Ny lokalisering i Lillestrøm vil gjøre samarbeidet tettere og bedre. I første omgang spesielt når det gjelder sol, fordi selskapene Solgrid og Soleie skal inn i samme bygg, noe som dermed samler mye solkompetanse i Lillestrøm.

Rundt 50 samlokaliseres i Lillestrøm

Av nærmere 80 ansatte vil rundt 50 av arbeidsplassene havne i Lillestrøm, resten av de ansatte er knyttet til driftsenhetene.

Vi har driftsenheter for energiproduksjon en rekke steder; vannkraftverk, fjernvarmesentraler og vindkraftverk. Disse vil fortsatt driftes lokalt slik det gjøres i dag, og store deler av vannkraftproduksjonen vil fortsatt være i Nes kommune, slik det er i dag, presiserer han. Produksjon av fornybar energi er vår hovedvirksomhet, og vi har som mål å øke produksjonen med 1 TWh i vår region. Dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag for å nå klimamålene både lokalt og nasjonalt, avslutter Eskil

EKKO-bygget reiser seg tvers ovenfor Lillestrøm stasjon. Foto: Kvartal 1 AS

Samlokaliserer i Lillestrøm i 2022

Akershus Energi har en lang historie på Rånåsfoss. Flere forhold gjør at tiden nå er inne for en mer sentral lokalisering.

Bilde av EKKO-bygget sett fra stjerneplassen

EKKO-bygget reiser seg tvers ovenfor Lillestrøm stasjon. Foto: Kvartal 1 AS

Les også