Kraftkommentar for mai

Kraftkommentar for mai

"Goddag, goddag, dette her er Meteorologisk institutt, vi kan melde om at regnet nå tar slutt, og det blir sol, sol, sol."
Denne sangen fra 1980 passer godt nå når finværet og varmen omsider kommer over store deler av landet.

Created with Sketch. i
Les mer om forretningsområdet:

Kald mai

Vi hadde svært så kaldt vær gjennom hele mai, og med kun noen dager igjen, ser det ut til at vi får tidenes høyeste maipris. Systemprisen (snittet for hele Norden) ser ut til å ende rundt 49 øre/kWh, mens vi her i Sør-Norge får en pris rundt 53 øre/kWh. Selv om ressurssituasjonen (magasinvann, snø og grunnvann) er omtrent på normalnivå, forventer vi relativt høye kraftpriser gjennom sommeren. Grunnen er rekordhøye kraftpriser på kontinentet, som en følge av rekordpris på CO2-utslipp kombinert med høye kull- og gasspriser. Markedsprisene i Tyskland for reståret ligger på 60-70 EUR/MWh (som tilsvarer 60-70 øre/kWh), nordiske priser ligger rundt 40 EUR/MWh. En så stor differanse mellom nordisk og tysk pris vil en bare kunne oppnå om vi får ekstremt mye nedbør (og vind) her i Norden. Så kan en jo diskutere om det er tyske priser som er for høye, eller nordiske som er for lave.

Ekstreme markedssvingninger

Kurvediagrammet under viser markedsnoteringene på 3. kvartal 2021, fra høsten 2019 fram til i dag (27. mai). Den viser hvilken pris markedsaktørene har satt på 3. kvartal gjennom denne perioden. 

Høsten 2019 lå prisen på 27 EUR/MWh. Så kom nedbøren og vinden, og regnet bare fortsatte og fortsatte. Når en så kom til november, forventet man å endelig få kontroll. Nedbøren i fjellet skal komme som snø, og tilsiget stoppe opp, og prisene skal opp! Mange aktører hadde kjøpt og posisjonert seg for en oppgang, men så uteble vinteren, og spotprisen kollapset igjen. Og da forsvant den siste optimismen ut av markedet. Prisen på kommende kvartal var da nede i 9 EUR/MWh. I dag, et halvt år senere, er prisen 39 EUR/MWh. Her kan en ha det gøy med prosentregning . . .  

Hva prisen på det neste kvartalet faktisk blir, er helt væravhengig. En tørr sommer vil kunne drive denne prisen opp mot 50-60 øre/kWh. Får vi igjen en regnfull sommer, vil prisen kunne falle mot 20 øre/kWh. Egentlig tror jeg folk flest vil være mest happy med høye strømpriser gjennom sommeren . . .

Og den starter nå i alle fall med mye sol 😊

Sigvald Maldal, direktør for Akershus Energi Energihandel

Kraftkommentar for mai

"Goddag, goddag, dette her er Meteorologisk institutt, vi kan melde om at regnet nå tar slutt, og det blir sol, sol, sol."
Denne sangen fra 1980 passer godt nå når finværet og varmen omsider kommer over store deler av landet.

Her kan du høre hele sangen

Created with Sketch. i

Sigvald Maldal, direktør for Energihandel

Les også