Kraftkommentar for april

Kraftkommentar for april

Med et lite skråblikk, gir vår direktør for Energihandel, Sigvald Maldal, sine faglige betraktninger for kraftmarkedet i april:

Kom, mai, du skjønne, milde, gjør skogen atter grønn

Vel, det har blitt litt grønnere, men mildværet lar vente på seg. Så lenge det er minusgrader på natt i fjellet, blir det ikke fart på snøsmeltingen. Samtidig er det lite vind for tiden, og da blir det rimelig høye kraftpriser. Denne uken vil bli levert som en av de høyeste så langt i år, med pris på godt over 50 øre/KWh her i Sør-Norge. Dette på tross av at magasinfyllingen i sum er godt over det som er det normale. At det likevel blir så høyt, er fordi det vannet som er igjen ligger i langtidsmagasin, og produsentene priser vannet sitt mot det prisnivå de forventer neste vinter. Sesongmagasinene er mer eller mindre tomme, og da blir det effektmangel som fører til at vi i mange timer kobles sammen mot europeiske priser. 

i
Les mer om forretningsområdet:

Snøkartet viser over normalt på Østlandet

Det som alltid er like spennende på våren, er hvor mye snø det er. Normalt så ligger det på denne tiden rundt 60 TWh snø i den norske fjellheimen. Til sammenligning er den totale vannmagasinkapasiteten i Norge 87 TWh. NVE og flere analyseselskap mener vi har omtrent normale snøforhold i år. Snøkartet viser hvor mye snø det er i prosent av normalen i de ulike deler av Norge. Som dere ser, skal det være noe over normalt her på Østlandet og i Trøndelag, mens det er under normalt på Vestlandet. Dette er jo en rimelig grei situasjon for oss i Akershus Energi, og helt det motsatt av det vi hadde i fjor. Da var det ekstreme snømengder på Vestlandet, og nær normalt her.

Men, hvor mye snø er det egentlig i fjellet?

Men det er alltid usikkert hvor mye snø det faktisk er. Usikkerheten vil ligge mellom 10 og 20 prosent. Det kan endre sommerprisen fra mai til september med 5-10 EUR/MWh. Den som har best estimat på snømagasin har også best prognose på sommerprisen. De som har best oversikt over dette er selvfølgelig de største produsentene, som bruker store ressurser på å måle snømengder. Fasiten får vi i juli når det meste av snøen er i vannmagasina, eller har rent på havet. 

Kartet viser snømengde 30.04.2021 oppgitt i prosent av normalen, beregnet med Snøkartmodellen fra senorge.no Normalen er medianverdien for oppgitt dato i perioden 1991-2020. Ytterligere forklaringer finnes på senorge.no

Snømengde i prosent 30.04

Sigvald Maldal, direktør for Akershus Energi Energihandel

Kraftkommentar for april

Med et lite skråblikk, gir vår direktør for Energihandel, Sigvald Maldal, sine faglige betraktninger for kraftmarkedet i april.

i

Sigvald Maldal, direktør for Energihandel

Les også