Vi har blitt Miljøfyrtårn

Vi har blitt Miljøfyrtårn

Hver eneste dag jobber vi for bedre miljø og klima, og nå er vi sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Mange gode tiltak framover

Som godkjent Miljøfyrtårnbedrift tar vi grep for å bli enda grønnere. Det vil påvirke mye av det vi driver med i hverdagen, blant annet økt kildesortering, fjerning av engangsprodukter og overgang til elektrisk bilpark. 

Mange av våre ansatte er opptatt av klima og miljø, og er stolte av å bidra hver eneste dag for å nå felles mål. Nå skal vi bli enda mer bevisst på hvilke områder hvor vi kan bidra.

Bærekraftmålene - mer enn tomme ord

Akershus Energi har valgt ut syv av FNs bærekraftmål hvor vi mener at vi har mye å bidra med. I vår nye strategi, som omfatter alle våre forretningsområder, er bærekraft et gjennomgående, viktig kriterium. Les mer om vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar her.

Ytre miljø

Redusere utslipp av CO2, kildesortere, sikre anlegg mot lekkasje og minimere naturinngrep i nye prosjekter er noen av våre fokusområder. Det legges opp til omfattende og systematisk arbeid rundt dette i alle våre enheter. Miljøfyrtårnsertifiseringen omfatter ikke selve kraftproduksjonen, men vi jobber allikevel systematisk med de samme krav og tiltak også i disse virksomhetene. 

Krav til leverandører og samarbeidspartnere

Vi har mange leverandører både i det daglige og i mange av våre prosjekter. Framover vil miljø og bærekraft bli viktige kriterier i våre avtaler. På den måten vil vår Miljøfyrtårsertifisering få mange positive ringvirkninger.

Saken fortsetter etter faktaboksen

i
Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn har ikke sertifisering av kraftproduksjonen, og det betyr at det er morselskapet og administrasjonen i datterselskapene som er sertifisert.

Les mer: www.miljofyrtarn.no

Ny stilling med ansvar for bærekraft

I disse dager jobber vi også med ansettelse av en koordinator for bærekraft og ytre miljø. Dette er en nyopprettet stilling som vil bidra til å styrke vårt arbeid på dette området. 

Vår HMS-sjef om prosessen

Miljøfyrtårn er rett og slett miljøarbeid satt i system. Det handler om å være bevisst og legge til rette for at vi alle tar gode valg til det beste for miljøet. Vi håper at vi med denne sertifiseringen kan vise vei og inspirere andre til å gjøre det samme

Terje Busk, HMS-sjef i Akershus Energi

Terje-Busk-1000x1000-3

Én av våre nye elbiler kledd i vår nye profil

Vi har blitt Miljøfyrtårn

Hver eneste dag jobber vi for bedre miljø og klima, og nå er vi sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

i
Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn har ikke sertifisering av kraftproduksjonen, og det betyr at det er morselskapet og administrasjonen i datterselskapene som er sertifisert.

Les mer: www.miljofyrtarn.no

Les også