Digitaliserer energiselskapet i raskt tempo

Digitaliserer i raskt tempo

Den teknologiske utviklingen har virkelig tatt av. Utvikling som tidligere gikk over 40-50 år skjer nå i løpet av 2-3 år. En av hovedårsakene er blant annet at IT har blitt mer industrialisert gjennom skytjenester. Systemene har blitt smidigere, teknologien enklere å implementere og det går raskere å erstatte gamle systemer.

Vi er inspirert av framtida

For alle type virksomheter innen blant annet industri, transport, landbruk, bygg og anlegg, har digitalisering blitt et avgjørende og gjennomgripende område. Avstanden mellom de som har tatt utfordringen og de som nøler eller utsetter, vil øke måned for måned. Alle er konkurranseutsatte. Dette gjelder også Akershus Energi. Vi har valgt å ha en framoverlent strategi, hvor sikkerhet og funksjonalitet er det grunnleggende.

Smartere, sikrere og mer effektive

I Akershus Energi vil digitaliseringen berøre alle deler av virksomheten. Det overordnede målet er å få på plass heldigitale prosesser som skaper dataflyt mellom systemer, avdelinger, medarbeidere, til/fra kunder, leverandører, myndigheter, partnere. Hvilke digitale prosjekter som til enhver tid skal prioriteres gjøres i tett samarbeid mellom forretningsledelsen og IT-avdelingen, i tråd med strategien for det enkelte forretningsområdet.

Bredt spekter av digitaliseringsprosjekter

Ett eksempel på digitalisering er å tilgjengeliggjøre data fra energiproduksjonen, som skal benyttes til å utvikle smartere overvåking og drift av anleggene. Gevinstene skal tas ut i effektivitet og lavere kostnader. Andre eksempler er regnskapsrobot, digital registrering av fisk i fisketrapper ved kraftstasjonene og bruk av droner til inspeksjon av anlegg både over og under vann.

Digitalisering i et miljøperspektiv

Samtidig som digitalisering er et viktig verktøy for å nå FNs og Akershus Energis bærekraftmål, må vi også jobbe for at IT generelt skal bli enda grønnere. Blant annet ved å øke levetiden på IT-utstyr og sørge for gjenbruk og resirkulering. Vi må også unngå lagring av data som ikke skal gjenbrukes og sette krav til energieffektivisering i datasentre hvor vi er kunde.

Mer ren energi og mindre reising

Akershus Energis kjernevirksomhet er å tilby markedet ren og fornybar energi. Det gjør at all digitalisering som bidrar til sikrere anlegg og høyere produksjon har direkte påvirkning på bærekraftmålene våre. Vi jobber også mye med automatisering av arbeidsprosesser, visualisering av data og bruk av samhandlingsverktøy. Dette gjør at vi jobber mer effektivt, kan redusere reisingen mellom steder og bruker mindre ressurser for å løse oppgavene. Alt til miljøets beste.

Vi blir bedre sammen med andre

For å kunne gjennomføre et digitaliseringsløp i en organisasjon med så mange forretningsenheter som vi har i Akershus Energi, trenger vi pålitelige samarbeids-partnere med teknologi og spisskompetanse på områder vi har valgt å ikke ha i eget hus.
Her er noen av våre partnere:

 • Visolit 
 • Snorre Data 
 • Nettec 
 • Prediktor 
 • Norconsult 
 • Global Connect 
 • Level9 Logistics 
 • Maik 
 • Oseberg Solution
 • Visma 
 • Simployer 

Artikkelforfatter: Svein Simensen, IT-sjef i Akershus Energi

Teknologiske kvantesprang

Den teknologiske utviklingen har virkelig tatt av. Utvikling som tidligere gikk over 40-50 år skjer nå i løpet av 2-3 år. En av hovedårsakene er blant annet at IT har blitt mer industrialisert gjennom skytjenester. Systemene er blitt smidigere i teknologien, enklere å innføre og raskere å erstatte med nye systemer.

Artikkelforfatter: Svein Simensen, IT-sjef i Akershus Energi

Les også