Når gammel teknologi møter ny

Når gammel teknologi møter ny

I hundre år har kraftverket på Rånåsfoss produsert fornybar energi. God, gammel teknologi fungerer fremdeles, men introduksjon av ny teknologi som droner og undervanns ROV gir en mer sikker hverdag for de ansatte og store økonomiske besparelser.

– Det er helt utrolig hvor effektivt det er å bruke droner ved inspeksjoner, forteller maskinmester og dronefører Jørn Melbye i Akershus Energi. Etter at det ble investert i drone for et par år siden er livet også blitt sikrere.

Mange faremomenter

– Høyspent strøm, store høyder og vann under trykk er bare noen av mange faremomenter i drift og vedlikehold av vannkraftverk, forteller Jørn.

Kraftverket på Rånåsfoss ligger midt i Norges største elv Glomma. Det ble bygget i 1922 med dam og tre store luker som slipper vann over dammen når det er flom. Inspeksjon og vedlikehold av dammen og lukene er svært viktig og veldig krevende.

– Mange steder er det vanskelig og tidkrevende å komme til, forteller Jørn. Et arbeid som tidligere kunne ta en dag med mange folk, kan en person nå gjennomføre i løpet av kort tid ved hjelp av en drone, sier han stolt.

– Vi filmer og får dokumentert tilstanden på luker og dam med sylskarpe videobilder.

Jørn forteller videre at de bruker dronen til å inspisere tak, takrenner og høye fasader. Det er både enklere og rimeligere enn å bygge stillaser eller leie lift. Vi bruker også termofotografering til å finne mulig varmgang i koblingsanlegg og kabler. Dette er steder der varmgang kan føre til brann.

Mindre bruk av dykkere

Og det er ikke bare i lufta ny teknologi er i bruk. En såkalt ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) har også gjort livet enklere og rimeligere. 

Sjekk av kjølevannsinntak, damkontroller og turbininspeksjon må jevnlig gjøres. Tidligere måtte man ha dykkere til å gjøre slikt arbeid under vann. Det innebærer mer risiko og er både kostbart og tidkrevende.  

– Nå kan vi gjøre det samme arbeidet med vår ROV. Vi blir stadig dyktigere og utvider bruken. Samtidig blir utstyr bedre og mulighetene til å bruke ny teknologi øker. Da er de viktig at vi er på hugget og tilegner oss både ny kunnskap og ny teknologi, poengterer Jørn Melbye. 

Jørn Melbye
Teamleder og maskinmester i Akershus Energi

Effektiv inspeksjon: Maskinmester Jørn Melbye i Akershus Energi bruker drone til å inspisere det hundre år gamle kraftverket på Rånåsfoss.

Der gammel teknologi møter ny

I hundre år har kraftverket på Rånåsfoss produsert fornybar energi. God, gammel teknologi fungerer fremdeles, men introduksjon av ny teknologi som droner og undervanns ROV gir store økonomiske besparelser, og ikke minst en mer sikker hverdag for de ansatte.

Effektiv inspeksjon: Maskinmester Jørn Melbye i Akershus Energi bruker drone til å inspisere det hundre år gamle kraftverket på Rånåsfoss. ​

Les også