Reiser Norges største, bakkemonterte solcelleanlegg

Reiser Norges største, bakkemonterte solcelleanlegg

ROAF får Norges største, bakkemonterte solcelleanlegg

Den nye solcelleparken på Berger dekker et område på omtrent syv mål, og panelene henter solenergi både på oversiden og undersiden. De følger solens bevegelser og utnytter refleksjonene fra snøen. Det er første gang man tester ut denne type teknologi i Norge.

– Vi er fornøyd med å kunne bidra med vår kompetanse inn i et slikt spennende prosjekt sammen med flinke partnere. ROAF tør å satse på fornybar energi som en del av sin ambisjon om å bli mer bærekraftig, og vi håper dette prosjektet kan inspirere andre aktører til å gjøre det samme, sier Frank Sagvik som er direktør for avdelingen ny fornybar i Akershus Energi.

Akershus Energi har bistått som prosjektkoordinator i gjennomføringsfasen for å sørge for best mulig samspill mellom partene i prosjektet.

Initiativ fra Solenergiklyngen

Det var Solenergiklyngen som tok initiativet til prosjektet i 2017, og i løpet av våren kan vi se resultatet av et langsiktig forsknings- og utviklingsprosjekt mellom flere aktører, deriblant ROAF, Akershus Energi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Multiconsult og Scatec. Det er sistnevnte som har levert anlegget.

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, er også svært fornøyd med at det etablereres et slikt anlegg i Norge:
– Vi har ikke sett denne type solcelleteknologi i Norge tidligere, dette er virkelig «state of the art». Dette blir Norges første bakkemonterte, storskala solpark, og det faktum at anlegget er flyttbart gjør at det i fremtiden kan flyttes til et ferdig deponi, slik at det ikke beslaglegger potensiell matjord, sier Kopstad Berentsen.

Banebrytende teknologi

Det spesielle med solenergiparken som oppføres på Ullereng-jordet, er at den får tosidige solcellepaneler. Panelene kan fange solenergi både på oversiden og undersiden, slik at de også utnytter energirefleksjon fra snøen. De er dessuten også vridbare – og følger solens bevegelse over himmelen. Anlegget er også lett flyttbart.

Administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, er svært begeistret for det nye solcelleanlegget som i disse dager:
– Jeg tror dette vil bety mye for utviklingen av nye systemer for produksjon av solenergi i Norge, og det viser at ROAF tar store steg mot det endelige målet om å bli et fullt ut bærekraftig og innovativt selskap med minst mulig klimaavtrykk, sier Bjørke.

Det er fornybarselskapet Scatec som leverer og installerer anlegget, og det er første gang de tester ut paneler som kan fange opp sol fra begge sider i Norge. Senior Vice President for Venture Projects i Scatec, Frederic Grosse, er også begeistret over å kunne ta del i dette samarbeidsprosjektet:
– For Scatec har det stor verdi å få testet ut teknologien under ulike klimatiske forhold og blant annet se på hvilken effekt refleksjonene fra snøen vil ha. Vi ser frem til å bidra til å vise at solenergi er en teknologi som også fungerer godt i Norge, sier Grosse.

Samarbeid for realisering

Solcelleparken har fått økonomisk støtte gjennom Enova. Det er første gang de bidrar med midler til et slikt prosjekt;

– Enova støtter innovative teknologiprosjekter som bidrar til å styrke energisystemet og som gir klimagassreduksjon. ROAF har i tillegg lagt stor vekt på at erfaringene fra byggingen og driften skal deles med forskingsmiljøer, Solenergiklyngen og andre markedsaktører, sier seniorrådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad.

Solenergiklyngen fikk også støtte fra Regionalt innovasjonsprogram for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å kartlegge muligheten for å sette opp en slik solpark på Romerike. Prosjektet «Seeing is believing» knyttet til seg Scatec Solar, Eltek, IFE, Akershus Energi, REC Solar Norway, Multiconsult, Solenergi FUSen, Solcellespesialisten, Smartgridssenteret i Trondheim, og Innos/Glava Energy Center i Arvika.

 

Les også:

Fra venstre: Glenn V. Lie Karlsen og Anne Hertzenberg (ROAF), Leif Skorge og Frederic Grosse (Scatec), og Ola Rostad (Solenergiklyngen) Foto: ROAF

i
Fakta om den nye solcelleparken på Berger
 • Solcellepanelene følger solens bevegelser, og henter energi både fra over- og undersiden.
 • Panelene henter også ut energi fra snørefleksjonene. Tidligere er teknologien testet ut på sandrefleksjoner i ørkenstrøk – med god effekt.
 • I beste fall vil snørefleksjonene kunne gi en ekstra energigevinst på 10 %.
 • Solcelleparken dekker et område på omtrent 7 mål.
 • Anlegget er flyttbart, slik at det senere kan flyttes til et nedlagt deponi, der det ikke beslaglegger potensiell matjord.
 • Når anlegget er i drift vil det kunne produsere omtrent 0,6 – 0,7 GWh per år. Dette tilsvarer energiforbruket til omtrent 30 gjennomsnittlige eneboliger

Fra venstre: Frank Sagvik, Claus Nerhagen, Bushra Butt og Erik Lindseth fra Akershus Energi. Foto: Akershus Energi

Fra venstre: Glenn V. Lie Karlsen og Anne Hertzenberg (ROAF), Leif Skorge og Frederic Grosse (Scatec), og Ola Rostad (Solenergiklyngen) Foto: ROAF

Reiser Norges største, bakkemonterte solcelleanlegg

ROAF får Norges største, bakkemonterte solcelleanlegg

i
Fakta om den nye solcelleparken på Berger
 • Solcellepanelene følger solens bevegelser, og henter energi både fra over- og undersiden.
 • Panelene henter også ut energi fra snørefleksjonene. Tidligere er teknologien testet ut på sandrefleksjoner i ørkenstrøk – med god effekt.
 • I beste fall vil snørefleksjonene kunne gi en ekstra energigevinst på 10 %.
 • Solcelleparken dekker et område på omtrent 7 mål.
 • Anlegget er flyttbart, slik at det senere kan flyttes til et nedlagt deponi, der det ikke beslaglegger potensiell matjord.
 • Når anlegget er i drift vil det kunne produsere omtrent 0,6 – 0,7 GWh per år. Dette tilsvarer energiforbruket til omtrent 30 gjennomsnittlige eneboliger

Fra venstre: Frank Sagvik, Claus Nerhagen, Bushra Butt og Erik Lindseth fra Akershus Energi. Foto: Akershus Energi

Les også