Byggingen av Odal Vindkraftverk går raskt og stødig framover

Byggingen av Odal Vindkraftverk går raskt og stødig framover

Akershus Energi bygger sitt første vindkraftverk i Nord-Odal kommune. Med en kostnadsramme på 2 milliarder kroner og en tidsramme på 18 måneder er det mye som foregår i dette prosjektet nå.

Bildene viser bygging av fundamenter, veier og kabelgrøfter. 

Ny infrastruktur

I Nord-Odal kommune, nærmere bestemt på Songkjølen og Engerfjellet, er arbeidet med å bygge 34 topp moderne vindturbiner godt i gang. Prosjektet startet i mai 2020, og siden da har oppgavene i hovedsak dreid seg om hogst, bygging av veier, støping av fundamenter og legging av strømkabler. 

Solid forankring i fjell

Turbinene blir 217 meter høye fra bakkenivå til tuppen av rotorblad. Da trengs det solide fundamenter, og de er under bygging nå. Fundamentet til en turbin støpes i en grop som er sprengt ut i fjellet. Man begynner med et avrettingsstøp før det armeres og støpes. Det ferdige fundamentet blir ni meter i diameter. Gjennom fundamentet og 12 meter ned i fjellet blir det boret 40 hull som hvert har en diameter på 14 centimeter. I disse blir det tredd ned fjellankre som festes til fundamentet. 

Kabler kobler alt sammen

Strømmen fra turbinene skal føres gjennom kabler i bakken til store trafostasjoner, hvor den vil bli transformert opp til høy spenning før den sendes ut i strømnettet. Fra trafostasjonene vil strømmen gå i 133 kV høyspent luftstrekk. I forbindelse med prosjektet har Elvia bygd ny høyspenttrasé, noe som vil øke forsyningssikkerheten i området.

Helse, miljø og sikkerhet i første rekke

I et så stort prosjekt er samordning og samarbeid ekstra viktig, og det jobbes med bevisstgjøring, informasjon og kompetanse i alle ledd. For å unngå skader og uhell settes det spesielt fokus på å holde orden på anlegget og være bevisst på arbeidsoppgaver med høyintensiv energi. Ytre miljø er også svært viktig, og det legges til grunn mange tiltak og rutiner for å følge retningslinjene i MTA-planen (miljø, transport og anlegg).

Mye aktivitet framover

Allerede i mars ventes den første leveransen av delene til tårnene. Tårnene blir 144 meter høye, og hvert av dem består av 22 høyder med betongelementer som er rundt tre meter høye. Disse skal heises på plass med store kraner. Over betongelementene blir det tre seksjoner i stål før det hele skal toppes med turbinhuset/nacellen som er selve kraftverket.

De 70,5 meter lange turbinbladene kommer til anlegget i løpet av sommeren og høsten, og de vil bli heist på plass med store kraner. 

Bygger kompetansemiljø for vindkraft

De siste månedene er det ansatt to ingeniører, og en elektroingeniørstilling er nylig utlyst. Sammen med daglig leder Emil Orderud etablerer de et kompetansemiljø for vindkraft i Akershus Energi Vind. De inngår også i staben til Odal Vindkraftverk og får være med å lære anlegget og alle forhold rundt det helt fra grunnen. 

akershus-energi-vindkraft-produksjon-teknologi

Stor prosjektorganisasjon

Et så stort og omfattende prosjekt krever høy fagkompetanse på mange områder. I januar var det totalt 100 person i arbeid med anlegget, og rundt 70 store maskiner i drift. Så langt er det utført over to hundre tusen timeverk i prosjektet.

Her følger en oversikt over prosjektorganisasjonen og de største entreprenørene og leverandørene.

i
Informasjon om Odal Vindkraftverk
 • Konsesjon: Akershus Energi Vind
 • Eiere: Akershus Energi (43,5%), KLP (41,5%) og Cloudberry (15%)
 • Investeringsramme: 2 milliarder
 • 34 vindturbiner; 23 på Songkjølen og 11 på Engerfjellet
 • Totalt installert effekt: 160 MW
 • Årlig estimert kraftproduksjonen: 525 GWh
 • Planlagt ferdigstillelse: 31.12.2021

Les mer om Odal Vindkraftverk her

Bildet er fra et annet vindkraftverk, men neste vinter har vi egne turbiner å fotografere

Byggingen av Odal Vindkraftverk går raskt og stødig framover

Akershus Energi bygger sitt første vindkraftverk i Nord-Odal kommune. Med en kostnadsramme på 2 milliarder kroner og en tidsramme på 18 måneder er det mye som foregår i dette prosjektet nå.

i
Fakta om Odal Vindkraftverk
 • Konsesjon: Akershus Energi Vind
 • Eiere: Akershus Energi (43,5%), KLP (41,5%) og Cloudberry (15%)
 • Investeringsramme: 2 milliarder
 • 34 vindturbiner; 23 på Songkjølen og 11 på Engerfjellet
 • Totalt installert effekt: 160 MW
 • Årlig estimert kraftproduksjonen: 525 GWh
 • Planlagt ferdigstillelse: 31.12.2021

Les mer om Odal Vindkraftverk her

Les også