Advarer mot isfiske i nærheten av kraftstasjonene i Glomma

Advarer mot isfiske i nærheten av kraftstasjonene i Glomma

I forbindelse med en vernerunde på Bingsfoss kraftstasjon tidligere denne uken ble det oppdaget to personer som drev med isfiske overfor kraftstasjonen. Det var ikke mulig å få kontakt med personene.

Terje Busk, HMS og beredskapssjef i Akershus Energi, advarer mot farene ved å oppholde seg i området og ber folk ta hensyn til fareskiltene som er satt opp.

– I løpet av den siste tiden har det vært tilfeller hvor maskinene i kraftstasjonen plutselig har stanset. Det kan skje for eksempel ved strømbrudd. Vannet i elva kommer da i bevegelse og det kan medføre at isen knekker opp. Om noen havner i vannet er det så sterk strøm, selv inne i vika ved Bingsfoss, at det vil være utfordrende å klare å komme seg opp igjen, forklarer Busk.

På områdene rundt kraftstasjonene er det satt opp fareskilt. Allikevel opplever selskapet til stadighet at personer ikke forholder seg til skiltingen.

– Det er viktig for oss å poengtere at det er forbundet med livsfare å oppholde seg ute på elveisen i nærheten av en kraftstasjon, avslutter HMS-sjefen.

Fare-isfiske-glomma-web

Det er sterk strøm under isen, selv inne i vika ved Bingsfoss.

Advarer mot isfiske i nærheten av kraftstasjonene i Glomma

I forbindelse med en vernerunde på Bingsfoss kraftstasjon tidligere denne uken ble det oppdaget to personer som drev med isfiske overfor kraftstasjonen. Det var ikke mulig å få kontakt med personene.

Les også