Prisendringer på fjernvarme fra 01.01.21

Prisendring på fjernvarme fra 01.01.21

Mange av våre prismodeller for fjernvarme følger de til enhver tid gjeldende offentlige avgifter samt den lokale netteiers gjeldende priser på nettleie.

Vi har nå gjort en prisjustering fra 01.01.2021. 

Les mer om prisendringen her

Se til en hver tid oppdatert prismodell her:

Prisendring på fjernvarme fra 01.01.21

Mange av våre prismodeller for fjernvarme følger de til enhver tid gjeldende offentlige avgifter samt den lokale netteiers gjeldende priser på nettleie.

Les også