Akershus Energi satser på solkraft

Akershus Energi satser på solkraft

Østfold Energi og Akershus Energi går inn på eiersiden i Solgrid. Ambisjonen er å utvikle, eie og drifte bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala.

– Solenergi vokser svært raskt og kommer til å bli viktigste kilde for fremtidig strømproduksjon globalt. Vi tror at solenergi også vil spille en rolle i Norden og vi har derfor hatt dette på radaren en stund. Med Solgrid har vi nå funnet et spennende kompetansemiljø som vil sette fart på utviklingen, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Sammen med Akershus Energi går kraftprodusenten inn som eiere i selskapet, som har som mål å bygge 300 MW solkraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2025.

– Skal vi nå klimamålene må vi elektrifisere i stor skala og i vår del av landet vil vi kunne komme i en situasjon med kraftunderskudd. For å møte dette trenger vi mer lokal fornybar energiproduksjon, og vi mener solenergi er en del av løsningen. Akershus Energi har flere solsatsninger allerede og med Solgrid knytter vi til oss en dyktig partner på storskala solkraftverk som også vil bli en del av vårt lokale kompetansemiljø i Lillestrøm, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi.

Første prosjekt i gang i Sverige

Solkraftutbyggingen vil gjøres på kommersielle vilkår og det er et mål om å inngå langsiktige kraftsalgsavtaler med interessenter i markedet. Hver solpark vil settes opp som eget aksjeselskap, og det vil åpnes for andre investorer. 

 Det er flere prosjekter under utvikling, både i Norge og Sverige. Første prosjekt er Varberg solpark sør for Gøteborg. Solparken har en installert effekt på 4 MW, som tilsvarer strømforbruket til cirka 300 eneboliger. Anlegget vil være i drift i løpet av første halvår 2021. 

Solrevolusjon

I Sør-Europa er solkraft allerede billigere enn kraft fra eksisterende kullkraftverk. Selv i Norge, med lave strømpriser og relativ lav solinnstråling, har solenergi blitt konkurransedyktig.

-Det er faktisk slik at vårt kjølige nordiske klima er gunstig for solkraftproduksjonen og dette kompenserer noe for lavere antall soltimer enn land lenger sør i Europa. Vi benytter oss dessuten av en teknologi som øker optimal solvinkel på panelene (trackers) og noe som muliggjør solinnstråling også på baksiden av panelene (Bifacial), sier Kristin Melsnes

Lang erfaring med Solkraft

Østfold Energi og Akershus Energi vil eie 22,5 prosent hver i Solgrid AS. Resten er eid av Mypower, Swede Energy, Valinor og nøkkelpersoner i Solgrid. Flere av nøkkelpersonene i selskapet har mer enn 15 års erfaring med å utvikle, bygge og drifte solparker sør i Europa. 

Les saken i Finansavisen: Satser stort på solparker i Norge og Sverige (ekstern lenke)

 

Kontaktpersoner:

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef 
Tlf: 934 18 175
E-post: eskil.lunde.jensen@akershusenergi.no 


Ina Engh Franzén, markeds- og kommunikasjonssjef 
Tlf: 41 43 48 49
E-post: ina.engh.franzen@akershusenergi.no 

Created with Sketch. i
Fakta om Solgrid
  • Solgrid AS har som mål å bygge 300 MW solkraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2025
  • Selskapet eies av Akershus Energi, Østfold Energi, Mypower, Swede Energy, Valinor og nøkkelpersoner i Solgrid. 
  • Første anlegg vil være i drift i løpet av første halvår 2021 

Del artikkel

Share on facebook
Share on linkedin

Akershus Energi satser på solkraft

Østfold Energi og Akershus Energi går inn på eiersiden i Solgrid. Ambisjonen er å utvikle, eie og drifte bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala.

Created with Sketch. i
Fakta om Solgrid
  • Solgrid AS har som mål å bygge 300 MW solkraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2025
  • Selskapet eies av Akershus Energi, Østfold Energi, Mypower, Swede Energy, Valinor og nøkkelpersoner i Solgrid. 
  • Første anlegg vil være i drift i løpet av første halvår 2021 

Del artikkel

Share on facebook
Share on linkedin

Del artikkel

Share on facebook
Share on linkedin

Les også