Digitalisering av fisketrapp i Skien

Digitalisering av fisketrapp i Skien

- Vi har i mange år gjort tiltak rundt kraftverkene våre for å bidra til en god fiskebestand, forteller Sverre Revhaug, som er leder av Skien Kraftproduksjon, og nå ser vi mulighet for å gjøre registrering av fisk enklere og bedre med ny teknologi i samarbeid med Akvanti.

Akvanti er et innovativt selskap med kompetanse og erfaring innen IT, biologi, kamerautvikling, AI og programvareutvikling.
– Vi utvikler nye metoder og utstyr for å samle inn data som kan gi bedre forståelse av biologien under vann, sier Mathias Elvestad, som er daglig leder i Akvanti.

Inspirerende samarbeid

Målene med samarbeidsprosjektet er å finne enklere, billigere og bedre måter å samle inn data på. Arbeidet vil kunne få god effekt både for fisken, fiskerne og kraftproduksjonen. Utstyret som brukes ved Skotfoss i dag er kostbart og medfører mye manuelt arbeid. 
– Å jobbe med unge mennesker er virkelig inspirerende, sier Sverre Revhaug. – De er kreative og kunnskapsrike, stiller spørsmål og ser nye muligheter. Når vi beskriver våre utfordringer og våre ønsker så kan de bidra til å bedre løsningene ved kraftverkene våre, og bruke ny teknologi som verktøy.  

En tredje, viktig part i samarbeidet er Grenland Sportsfiskere, med Dag Natedal i spissen, som opp gjennom årene har lagt ned et stort arbeid med å blant annet registrere fisk.

i
Fakta om Skotfoss
  • Skotfoss kraftverk ligger i Skien ved utløpet til Norsjø. Kraftverket ble satt i drift i 1953 og eies og driftes av Skien kraftproduksjon som er eid av Akershus Energi Vannkraft.
  • Kraftverket produserer 150 GWh i løpet av ett år, og det tilsvarer strømforbruket til over 9000 husstander.
  • Fisketrappa er en integrert del av damanlegget.

Ny teknologi

Prosjektet tar i bruk gjenkjenningsteknologi som ved bruk av video og kunstig intelligens vil trigges når fisk er identifisert, og med det sikre så høy presisjon og lite etterarbeid som mulig. Utfordringer grunnet mye bevegelse i vannet er noe av det Akvanti prøver å løse. 
– Ved å utvikle mindre, driftsvennlige sensorer kan vi gjøre overvåkningen enklere og mer fleksibel, og det er samtidig en rimeligere løsning som vil gi mer informasjon, sier Mathias.

Fra manuell til automatisk registrering

Dataene og filmene fra tidligere blir nå registrert av Akvanti, og «lærer opp» den kunstige intelligensen slik at den skal kunne registrere fisk automatisk – både med størrelse, antall, kjønn og art.

– Så langt er delene av systemet utviklet, og arbeidet framover blir å sy det hele sammen til en effektiv prosjektplattform, sier Mathias. Med vår neste generasjon smart-teknologi skal vi kunne hente ut den statistiske informasjonen vi ønsker raskt og presist. 

Effektiv arbeidsprosess sorterer ut hva som er fisk og hva som er andre elementer i elva.
Fisketrappa, som er en del av damanlegget ved kraftstasjonen, gjør at fisken kan komme seg opp eller ned fallhøyden som er på 10 meter.

Digitalisering av fisketrapp i Skien

- Vi har i mange år gjort tiltak rundt kraftverkene våre for å bidra til en god fiskebestand, forteller Sverre Revhaug, som er leder av Skien Kraftproduksjon. For ett år siden begynte et spennende samarbeid ved Skotfoss kraftstasjon for å registrere fisk bedre og enklere.

i
Fakta om Skotfoss kraftverk
  • Skotfoss kraftverk ligger i Skien ved utløpet til Norsjø. Kraftverket ble satt i drift i 1953 og eies og driftes av Skien kraftproduksjon som er eid av Akershus Energi Vannkraft.
  • Kraftverket produserer 150 GWh i løpet av ett år, og det tilsvarer strømforbruket til over 9000 husstander.
  • Fisketrappa er en integrert del av damanlegget.
Fisketrappa, som er en del av damanlegget ved kraftstasjonen, gjør at fisken kan komme seg opp eller ned fallhøyden som er på 10 meter.

Les også