Akershus Energi er inspirert av framtida!

Vi er inspirert av framtida!

Akershus Energi ruster seg for framtida med flere nye satsingsområder, oppdatert profil og nytt slagord. Fra å være et energiselskap med energiproduksjon innen vannkraft og fjernvarme, satser konsernet nå på en rekke områder innen fornybar energi.

Kraftig utvikling

Året 2020 er året hvor utviklingen virkelig har skutt fart i Akershus Energi. Vindkraftprosjekt bygges i Nord-Odal, det jobbes med solkraftverk og energihus, samarbeid er inngått med flere nye partnere, økt digitalisering gjennomføres og en rekke nyansatte med ny kompetanse har startet i selskapet.

Akershus Energi har utvilsomt gjennomgått en modernisering. Det gjenspeiles nå i en lettere og mer leken profil som preger konsernets nettsider, biler, årsrapporter og alt visuelt materiell.
– Med et økende antall forretningsområder skal vi kommunisere med mange ulike målgrupper framover. Da oppstår et klart behov om å framstå mer tydelig og enhetlig, sier Ina Engh Franzén som er ny markeds- og kommunikasjonssjef i konsernet.
– Den tidligere profilen vår hadde en rekke gode kvaliteter som vi har bygget videre på, samtidig som vi har oppdatert og modernisert for å møte morgendagens behov. Med dette skal vi bli enda mer synlige i tiden som kommer, lover Franzén.

Nytt slagord

Sammen med oppdatert profil lanserer Akershus Energi også sitt nye slagord: «Inspirert av framtida».

Slagordet bygger på selskapets kjerneverdier: sikkerhet, samhold og framtidsrettet og forteller om et optimistisk selskap som jobber for å finne løsninger på morgendagens utfordringer.

-Slagordet vårt sier noe om kulturen i selskapet, og hva vi jobber for. Nemlig en framtid vi kan påvirke, er inspirert av og har stor tro på, sier Franzén

Vise vei

Akershus Energi har drevet med produksjon av fornybar energi i snart 100 år. Erfaringen og kompetansen vi har fått gjennom arbeid med vannkraft gir rom for å se på nye muligheter og løsninger hvor målet er å bidra til økt produksjon av fornybar energi for å nå klimamålene i vår region.

– Vi skal være til stede framover på mange områder og vise vei mot de gode, bærekraftige løsningene både i vår region og i samfunnet for øvrig, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. – Vi er inspirert av framtida, og skal gjøre alt vi kan for å bidra til det grønne skiftet.

Den oppdaterte profilen er utviklet i samarbeid med Ahlin.

Eksempler fra profilen

Akershus Energi i ny drakt ​

Akershus Energi ruster seg for framtida med flere nye satsingsområder, ny profil og nytt slagord. Fra å være et energiselskap med energiproduksjon innen vannkraft og fjernvarme, satser konsernet nå på en rekke områder innen fornybar energi.

Les også