Oppgradert damanlegg på Skonnigsfoss sto ferdig til høstflommen

Oppgradert damanlegg på Skonnigsfoss sto ferdig til høstflommen

Vedlikeholdsprosjekter og oppgraderinger pågår jevnlig ved våre ni heleide kraftverk. Ett av våre prosjekter som er ferdigstilt den senere tid, er rehabilitering av damanlegget ved Skonningsfoss i Haldenvassdraget.

Årsak til prosjektet

– Damanlegget på Skonningsfoss var helt nedslitt og lå utenfor de kravene som settes til damsikkerhet i dag, forteller Trond Andresen som er bygningssjef i Akershus Energi og har ansvar for damanleggene ved vannkraftverkene.

– NVE krever at dammen skal være stabil med stor overkapasitet, noe som ikke var tilfelle ved Skonningsfoss. Lukene var heller ikke tilfredsstillende etter regelverket.

Viktig funksjon

Hele damanlegget ved kraftverket er viktig for å regulere vannmengdene i elva. Det består av seks store luker og en fisketrapp. Når lukene er lukket går vannet gjennom kraftstasjon og blir til strøm. En viss mengde vann går hele tiden gjennom fisketrappa for at fisken skal kunne passere kraftverket.

Når det er flom åpnes lukene for å slippe overskuddsvannet forbi. Hver av lukene har en kapasitet på rundt 36 tusen liter vann i sekundet. Slukeevnen, det vil si hvor mye vann aggregatet kan utnytte til strømproduksjon, er også rundt 36 tusen liter vann i sekundet.

Omfattende prosjekt

For to år siden startet prosjektet med å oppgradere damanlegget. Et omfattende arbeid hvor mye av den gamle betongen, alle lukene og terskelen i bunnen ble fjernet. Arbeidet ble gjort på en tid av året hvor det er lite vann i elva, og det ble gjort tiltak for ytterligere å redusere vannføringen. Da alt det gamle var revet, var det klart for å bygge det hele opp igjen. For å dekke kravet om overkapasitet, ble betongvolumet i terskelen og pilarene mellom lukene økt, i tillegg til at alle lukene ble byttet. Et nytt elektronisk styringssystem ble også installert. Året etter sto de tre neste lukene for tur, og høsten 2020 ble prosjektet ferdigstilt.

– Selv med kraftverkets beskjedne størrelse er vi opptatt av å holde våre anlegg i god stand. Her har vi fått et meget solid og sikkert damanlegg som i disse dager har loset den største flommen i Haldenvassdraget på 20 år trygt forbi, sier Trond, som er godt fornøyd med prosjektet.

i
Kort om kraftverket

Kraftverket på Skonningsfoss ligger ved industrianleggene like før elva Tista når fram til Halden by.

Fra gammelt av het kraftverket Ankers kraftverk, men etter et omfattende rehabiliteringsarbeid åpnet det i 1997 som Skonningsfoss kraftverk.

I løpet av året produserer det rundt 10 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til over 600 husstander. Kraftverket eies og driftes av Halden kraftproduksjon, som igjen er eid av Akershus Energi Vannkraft.

Oppgradert damanlegg på Skonnigsfoss sto ferdig til høstflommen

Vedlikeholdsprosjekter og oppgraderinger pågår jevnlig ved våre ni heleide kraftverk. Ett av våre prosjekter som er ferdigstilt den senere tid, er rehabilitering av damanlegget ved Skonningsfoss i Haldenvassdraget.

i
Kort om kraftverket

Kraftverket på Skonningsfoss ligger ved industrianleggene like før elva Tista når fram til Halden by.

Fra gammelt av het kraftverket Ankers kraftverk, men etter et omfattende rehabiliteringsarbeid åpnet det i 1997 som Skonningsfoss kraftverk.

I løpet av året produserer det rundt 10 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til over 600 husstander. Kraftverket eies og driftes av Halden kraftproduksjon, som igjen er eid av Akershus Energi Vannkraft.

Les også