Akershus Energi innfører ytterligere tiltak for å redusere risikoen for korona-smitte

Akershus Energi innfører ytterligere tiltak for å redusere risikoen for korona-smitte

- Med bakgrunn i de retningslinjer som er gitt nasjonalt og lokalt har vi besluttet en rekke tiltak som skal gjelde for hele Akershus Energi, forteller Bente Nordlie som er direktør for organisasjon og utvikling i konsernet.

– Vårt driftspersonell, som har en samfunnskritisk rolle, jobber i kohorter, og vi gjør en rekke tiltak for å sikre at driften av våre anlegg skal gå som normalt. For våre kontoransatte er det hjemmekontor som gjelder framover – i første omgang ut november måned. Vi har heldigvis gode, digitale løsninger slik at arbeidsoppgaver og alle møter, både internt og eksternt, kan foregå digitalt, sier hun.

Akershus Energi har ni heleide kraftstasjoner i Nes, Lillestrøm, Halden og Skien. Fjernvarmesentralene er lokalisert til Lillestrøm, Nes og Lørenskog. Hovedkontoret ligger på Rånåsfoss, og avdelingskontorene i tillegg til driftsanleggene, er i Nord-Odal og Lillestrøm by. Flere av lokasjonene er dermed underlagt strenge, lokale korona-restriksjoner.

– Vi er imponert over den innsatsviljen og tilpasningsevnen våre ansatte viser, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

– Vårt mål er å opprettholde drift ved alle våre anlegg, og vi gjør derfor mange tiltak for å redusere risikoen for smitte blant våre ansatte. Vi skal gjøre alt vi kan for å holde hjulene i gang gjennom den krisen samfunnet er i, avslutter han.

Eskil Lunde Jensen
Konsernsjef

Akershus Energi innfører ytterligere tiltak for å redusere risikoen for korona-smitte

- Med bakgrunn i de retningslinjer som er gitt nasjonalt og lokalt har vi besluttet en rekke tiltak som skal gjelde for hele Akershus Energi, forteller Bente Nordlie som er direktør for organisasjon og utvikling i konsernet.

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef 

Les også