Ny daglig leder i Akershus Energi Varme

Ny daglig leder i Akershus Energi Varme

Ida Matilde Falch er ansatt som daglig leder for Akershus Energi Varme, etter en periode som konstituert i rollen. Hun har lang erfaring fra fjernvarmebransjen, og har klare mål for arbeidet videre.

– Min viktigste oppgave framover er å legge til rette for videre vekst, digitalisering og diversifisert produksjon. Jeg vil også bidra til at vi blir mer proaktive både i drift og utvikling, sier Ida.

Lang erfaring og høy kompetanse

Ida er utdannet sivilingeniør i Energi og miljø fra NTNU, og begynte å jobbe med fjernvarme i Norsk Energi i 2006. Helt fra 2008 har hun vært rådgiver i Akershus Energi Varme, i 2016 ble hun innleid som prosjektansvarlig og i 2018 ble hun fast ansatt. Siden februar 2020 har hun fungert i rollen som daglig leder.

Region i vekst

Akershus Energi Varme ble etablert i 2005, og eies i dag av Akershus Energi og Infranode. Selskapet leverer varme og kjøling til nye, større bygg i Lillestrøm, Lørenskog og Nes. Regionen er i sterk vekst og selskapet ser store muligheter for utvikling.

Flere energikilder og restressurser

– Våre ambisjoner i Varme er å utnytte enda flere energikilder enn det vi har i dag, forteller Ida. – Vi er opptatt av å bygge og utnytte infrastruktur for å overføre energi fra et overskuddsted til et underskuddssted. For eksempel kan spillvarme fra et datasenter eller avløpsvann benyttes inn i fjernvarmenettet. Dette er sirkulær økonomi i praksis og vil være en viktig del av framtidens bærekraftige tettsteder.

Ida Matilde Falch
Ny daglig leder i Akershus Energi Varme.

Ny daglig leder i Akershus Energi Varme ​

Ida Matilde Falch er ansatt som daglig leder for Akershus Energi Varme, etter en periode som konstituert i rollen. Hun har lang erfaring fra fjernvarmebransjen, og har klare mål for arbeidet videre. ​

Ida Matilde Falch

Ny daglig leder i Akershus Energi Varme.