Akershus Energi og KLP satser sammen på vindkraft i Nord-Odal

Akershus Energi og KLP satser sammen på vindkraft i Nord-Odal

Pensjonsselskapet KLP blir med på laget når Akershus Energi skal bygge Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. Konsesjon og plan for utbygging er på plass, og alt er klart for norsk storsatsning på vindkraft i Nord-Odal.

– Dette er en historisk dag, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi. Nå skal vi bruke vår nesten 100-årige erfaring fra vannkraftutbygging til å bygge Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk sammen med KLP.

Styret i Akershus Energi har gitt klarsignal for bygging av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune. Akershus Energi har inngått en avtale med KLP, som er kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, som innebærer at KLP går inn i prosjektet med en eierandel på 49 %. Vindkraftverket, som har en estimert investeringsramme på inntil 2 milliarder norske kroner, beregnes å stå ferdig i 2021.

– Lønnsomme vindkraftprosjekter som har støtte og tilslutning fra grunneiere og kommunestyre – som her – er prosjekter vi synes er interessante å gå inn i, sier Harald Koch-Hagen som er direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

KLP har lang erfaring i norsk kraftsektor og vurderer løpende investeringer i norske energiselskap.

– Akershus Energi er et solid og seriøst energiselskap og vi er glade for å kunne øke våre investeringer innen fornybar energi, og på den måten bidra til å sikre pensjoner for framtiden, sier Koch-Hagen i KLP.

Vindkraftverket i Nord-Odal vil bestå av 34 vindturbiner, hvorav 23 blir installert på Songkjølen og 11 på Engerfjellet. I den godkjente utbyggingsplanen stilles det strenge krav fra miljøtilsynet i NVE til hvordan anlegget skal bygges innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan miljøhensyn som er kommet fram i konsesjonsprosessen skal ivaretas.

– Vi har jobbet systematisk med å se hvordan vår kompetanse innen vannkraft kan brukes til å bygge et vindkraftverk. En av de viktigste erfaringene vi tar med oss er involvering og åpen dialog gjennom hele byggeprosessen, sier Eskil Lunde Jensen.

I Viken fylkeskommune, som eier Akershus Energi, er det behov for store mengder fornybar kraft for at klimamålene skal nås. Elektrifisering av bilparken, bygg og anlegg, småindustri og tjenestesektoren i regionen må skje i høyt tempo, og kraften fra vindparken i Nord-Odal vil være et viktig bidrag for å nå målene. Når Songkjølen og Engerfjellet står ferdig vil vindkraftverket produsere 500 GWh, eller tilsvarende strømforbruket til cirka 31.000 husstander.

– Vi må få opp tempoet i det grønne skiftet, sier Lunde Jensen. I framtida vil det bli enda dyrere å forurense, og etterspørselen etter fornybar kraft vil øke. Oppgradering av vannkraftverkene er ikke nok – vi må ta i bruk mer av energien fra sol og vind. Vindkraft er et viktig steg på vår vei mot å bli et komplett energikonsern, sier Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

Kontaktpersoner

Eskil Lunde Jensen

Konsernsjef

Tove Syndrol Johansen

Kommunikasjonsrådgiver

Harald Koch-Hagen

direktør for strategisk aktivaallokering i KLP

+47 975 99 987

Tilbake

Del artikkel

Akershus Energi og KLP satser sammen på vindkraft i Nord-Odal

Pensjonsselskapet KLP blir med på laget når Akershus Energi skal bygge Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. Konsesjon og plan for utbygging er på plass, og alt er klart for norsk storsatsning på vindkraft i Nord-Odal.

Fakta om Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk
  • Konsesjonen innehas av Akershus Energi Vind
  • Utbyggingspartnere: Akershus Energi (51%) og KLP (49%)
  • Investeringsramme: Inntil 2 milliarder NOK
  • Vindkraftverket ligger i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken Fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa
  • Består av 23 vindturbiner på Songkjølen og 11 på Engerfjellet
  • Vindkraftverket planlegges med de mest effektive og moderne turbinene på markedet. Høyden på turbinene er planlagt til totalt 217 meter (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter)
  • Totalt installert effekt er 160 MW
  • Årlig kraftproduksjonen fra vindkraftverket er estimert til 500 GWh – fornybar strøm til omtrent 31000 husstander
Fant du det du lette etter?