Overtar konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Overtar konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Akershus Energi har overtatt RWEs konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk og ser på muligheten for å gå videre med prosjektet sammen med andre partnere.

NVE har gitt konsesjon til bygging av vindkraftverket i Nord-Odal kommune. Det vil bestå av 34 vindturbiner som vil produsere nok strøm til å forsyne cirka 31.000 husstander. Det tyske selskapet RWE, som så langt har hatt konsesjonen, har nå trukket seg ut av prosjektet.

Akershus Energis strategi omfatter satsing på mer solkraft og vindkraft basert på selskapets 100-årige erfaring som vannkraftprodusent.

– Konsesjonen vi nå har overtatt gir oss en unik mulighet til å bygge et framtidsretta vindkraftverk, men vi har ikke besluttet om prosjektet skal gjennomføres, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen. – Det er en rekke forhold som må avklares før en beslutning kan tas.

Tilbake

Del artikkel

Overtar konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Akershus Energi har overtatt RWEs konsesjon for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk og ser på muligheten for å gå videre med prosjektet sammen med andre partnere.