Mer ny, fornybar energi fra Akershus Energi

Mer ny, fornybar energi fra Akershus Energi

Mer ny, fornybar energi fra Akershus Energi

Opplandskraft, som eies av Akershus Energi og Hafslund E-CO, bygger ut Hinøgla kraftverk. Det nye kraftverket ligger i NordFron kommune i Innlandet og vil produsere 10,5 GWh i året, noe som gir fornybar strøm til over 500 husstander.

Prosjektet har en forventet kostnad på ca. 47 millioner kroner og byggearbeidene starter allerede våren 2020. Kraftverket skal være ferdig og satt i drift høsten 2021. Hinøgla kraftverk blir et småkraftverk som vil utnytte et fall på ca. 94 meter. Kraftverket blir bygget som en totalentreprise med NGK Utbygging som leverandør. 

– Utbyggingen av Hinøgla kraftverk viser tydelig at kraftselskapene søker å utnytte alle gode muligheter i arbeidet med å bidra til produksjon av ytterligere fornybar energi og lokal verdiskapning, sier produksjonsdirektør i Akershus Energi, Tom Flattum.

NGK Utbygging AS er eid av Akershus Energi, Hafslund E-CO, Glitre og Østfold Energi.

Tilbake

Del artikkel
Mer ny, fornybar energi fra Akershus Energi

Mer ny, fornybar energi fra Akershus Energi

Opplandskraft, som eies av Akershus Energi og Hafslund E-CO, bygger ut Hinøgla kraftverk. Det nye kraftverket ligger i NordFron kommune i Innlandet og vil produsere 10,5 GWh i året, noe som gir fornybar strøm til over 500 husstander.