Vi øker tempoet i klimakampen!

Vi øker tempoet i klimakampen!

Akershus Energi gjennomfører nå en av de største satsningene innen fornybar energi i selskapets historie. Gjennom utvikling og nye forretningsområder skal Akershus Energi bidra til et raskere skifte til en grønn framtid. – Det grønne skiftet går for sakte, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi. Vår eier, Vikens klimamål er ambisiøse, og Akershus Energi både kan og vil ta vår del av ansvaret for at de nås. Nå rigger vi oss for framtiden med nye satsningsområder og en spisset organisasjon, sier Lunde Jensen.

Satser stort på mer fornybar energi

Akershus Energi har drevet med fornybar energi i snart hundre år. Nå styrkes satsningen betydelig, og i tillegg til dagens forretningsområder innen Vannkraft, Varme og Infrastruktur etableres egne forretningsområder for Ny fornybar energi, Vindkraft og Energihandel.

– Ved å etablere flere forretningsområder og gjøre om på konsernstrukturen skal tempoet på det grønne skiftet opp, sier Lunde Jensen. Med utgangspunkt i dagens allerede høye kompetanse og brede erfaring satser vi også innen nye områder og med flere nye medarbeidere. 

Gjør grep i ledelsen

Eskil Lunde Jensen tok over som konsernsjef i Akershus Energi juli 2019. I dag ble den nye ledelsen lansert på allmøte for alle ansatte. Det nye lederteamet, som får flere nye ansikter, skal lede an i den nye strategien for økt satsning på fornybar energi.

– Vi skal satse offensivt framover, og ser store muligheter blant annet innen solkraft og hydrogenproduksjon i vår region, sier Eskil Lunde Jensen. – Vi har både vilje og evne til å satse, og ønsker også samarbeidspartnere for å realisere prosjekter. 

Økt kvinneandel i ledelsen

I den nye ledelsen i Akershus Energi øker kvinneandelen til 40 % og består nå av følgende personer:

  • Eskil Lunde Jensen begynte som konsernsjef i Akershus Energi i 2019 etter flere år i bedriften.
  • Astri England Garshol er nyansatt som CFO. Hun er utdannet siviløkonom og har erfaring blant annet fra Ullevål universitetssykehus og Aftenposten, og kommer nå fra stilling som nordisk CFO i Publicis Groupe.
  • Frank Sagvik blir leder av de nye forretningsområdene Ny fornybar energi og Datasenter og grønn eiendom. Han har vært leder av Akershus Energi Varme siden oppstart.
  • Ida Matilde Falch overtar stafettpinnen etter Sagvik. Hun er i dag prosjektleder i Varme.
  • Emil Orderud er ansatt som leder av Vindkraft. Han er i dag ansatt i Equinor.
  • Sigvald Maldal blir leder av Energihandel etter flere år som handelssjef i Vannkraft. 
  • Tom Flattum fortsetter som leder av Vannkraft.
  • Bente Nordlie fortsetter som leder av avdelingen Organisasjon og utvikling.

Store vekstambisjoner

Den økte satsningen medfører behov for ny kompetanse og flere ansatte. I løpet av kort tid vil selskapet utlyse flere spennende stillinger.

– Vi ønsker oss engasjerte medarbeidere som har kompetanse og interesse for utvikling innen fornybar energi og framtidens energiløsninger, sier Eskil Lunde Jensen. 

Tilbake

Vi øker tempoet i klimakampen!

Ny ledelse satser offensivt; Bente Nordlie, Sigvald Maldal, Ida Matilde Falch, Astri England Garshol, Eskil Lunde Jensen, Tom Flattum, Frank Sagvik (Emil Orderud var ikke til stede da bildet ble tatt)

Fant du det du lette etter?