Vi har nådd en milepæl innen digitalisering av vannkraftproduksjonen i Akershus Energi

Vi har nådd en milepæl innen digitalisering av vannkraftproduksjonen i Akershus Energi

Bjørnar Pedersen og Bjørn Opheim i Akershus Energi Vannkraft kan fortelle at det nye systemet har samlet inn de første dataene fra Rånåsfoss II.

“Vi ser store muligheter som et resultat av dette digitaliseringsarbeidet.
Det gjør at vi kan overvåke kraftstasjonene på en helt ny og effektiv måte. Måledataene gjør det mulig å rasjonalisere driften og forbedre vedlikeholdsarbeidet”, forteller Bjørnar som deltar i digitaliseringsprosjektet.

“Det tikker nå inn data kontinuerlig fra alle målepunkter på Rånåsfoss II. Målet er å samle data fra alle kraftstasjonene våre, og man ser også på mulighetene av å dele data med andre vannkraftselskap for virkelig å utnytte mulighetene Big data gir”, sier Bjørn som er driftssjef for alle kraftstasjonene i Akershus Energi Vannkraft.

Det er Predictor som er leverandør at det nye systemet, og løsningen er etablert i tett samarbeid med IT-avdelingen, Voith og ingeniørene i Akershus Energi Vannkraft.

Tilbake

Vi har nådd en milepæl innen digitalisering av vannkraftproduksjonen i Akershus Energi
Fant du det du lette etter?