Terje Busk valgt til leder av HMS Fagforum i Energi Norge

Terje Busk valgt til leder av HMS Fagforum i Energi Norge

Terje Busk er valgt til leder av HMS Fagforum. Forumet er et viktig rådgivende organ for Energi Norge og medlemsmassen når det gjelder HMS-arbeidet i energibransjen, og er med på å legge premissene for hva energibransjen skal rette fokus på innen HMS.

Kort om Terje Busk

Terje Busk har jobbet i Akershus Energi i 11 år. Tidligere har han jobbet i Forsvaret og Kriminalomsorgen både som soldat, fengselsbetjent og opp til høyeste ledelse. Han har lederutdanning og fullførte nylig utdanning som HMS-ingeniør. Terje har vært med i programkomiteen for Energi Norges HMS-konferanse i en årrekke og er også med i benchmark-gruppen.

Akershus Energi – best på HMS

Terje har bidratt sterkt til at Akershus Energi kan vise til en svært god utvikling på alle målområder innen HMS. Utbredt bruk av Sikker jobb-analyser og Rapport om uønsket hendelse har bidratt til at skadetallene er på et minimum, og sykefraværet ligger også svært lavt. Vernerunder, beredskapsøvelser og et utrettelig arbeid for å bedre den daglige sikkerheten og trivselen gir gode resultater – og ikke minst et trygt og godt arbeidsmiljø.

Terje Busk valgt til leder av HMS Fagforum i Energi Norge - Terje Brusk

HMS- og beredskapssjef i Akershus Energi, nå også leder av HMS Fagforum i Energi Norge

Skal lede de fremste innen HMS

Innsatsen og resultatene innen HMS har blitt lagt merke til i energibransjen, og i høst ble Terje spurt om å ta på seg vervet som leder for HMS Fagforum i Energi Norge.

– Jeg synes det er utrolig motiverende å bli spurt om å være leder for HMS Fagforum i Energi Norge, sier Terje. Utvalget består av de fremste HMS-ekspertene i energibransjen, og representerer tusenvis av ansatte. Mitt mål er å påvirke hele bransjen til å bli best innen HMS!

Ny HMS-strategi i energibransjen

Terje er allerede i gang som leder av HMS Fagforum. På det første møtet tok fagforumet fatt på prosessen med å utarbeide ny HMS-strategi for energibransjen. Den skal legges frem for styret i løpet av 2020.

– Bred erfaring fra å være soldat og fengselsbetjent og opp til øverste ledelse har lært meg mye om hva som fungerer i praksis. Hvordan en leder må legge til rette for at handlingene på utførernivå skal være i samme retning som intensjonen, er ett av områdene hvor jeg mener å ha mye å bidra med.

Noen sentrale områder

– Arbeidet med ny HMS-strategi blir omfattende og spennende. Sentrale områder er utøvelse av sikkerhetsledelse og oppbygging av god sikkerhetskultur samt metodeverktøy for montører og driftspersonale. Fagforumet er med på å legge til rette for utvikling i faget, og riktig kompetanse på alle nivåer er viktig for å lykkes. Men det som er aller viktigst er at vi gjennomfører de tiltak som gjør at vi blir flinke. Satsing på HMS skal ikke være tomme ord, men handling, sier en engasjert Terje Busk.

Fortjent anerkjennelse

– Valget av Terje er en anerkjennelse av den enorme kunnskapen og kompetansen han har innen HMS, sier konsernsjef i Akershus Energi, Eskil Lunde Jensen. Det er også en anerkjennelse av alle våre øvrige ansatte som daglig jobber for å etterleve våre mål om null skader og et godt arbeidsmiljø. Vi er glade for å kunne “dele” Terje med HMS Fagforum og jeg er sikker på at han vil bidra til at HMS-arbeidet og -resultatene i energibransjen styrkes. Terje har også vist at man oppnår enda bedre resultater med et lite “glimt i øyet”, avslutter Eskil.

 

Eskil Lunde Jensen i maskinhallen på Rånåsfoss

Konsernsjef Eskil Lunde Jensen i maskinsalen på Rånsåfoss III.

Tilbake