Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Akershus Energi har inngått en treårig samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Avtalen innebærer økonomisk støtte, og gjensidig bidrag for å øke samspillet mellom elever, studenter og næringslivet.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som har som ambisjon å fremme kompetanse, samarbeid og skaperglede gjennom ulike entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet. Ungt Entreprenørskap Akershus har som mål å fremme holdninger, ferdigheter og kunnskap om arbeidsliv og entreprenørskap. For å få til dette er det viktig med et tett samarbeid med både utdanningsinstitusjonene, næringslivet og kommunene i fylket.

Gjennom samarbeidsavtalen ønsker Akershus Energi å bidra til deres arbeid.

Akershus Energi skal blant annet delta i jury og som prisutdeler på GründerExpo i april, og la en av vinnerne på GründerExpo følge en av topplederne i Akershus Energi gjennom en dag.
Vi har også tro på at Ungt Entreprenørskap kan bidra positivt inn i vår bedrift, og vi ser frem til det videre samarbeidet.

Tilbake

Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap