Varme i vekst i Lillestrøm

Varme i vekst i Lillestrøm

Akershus Energi Varme får stadig nye kunder i Lillestrøm. Den nyeste kontrakten om levering av fjernvarme og -kjøling er til det nye Meierikvartalet i Lillestrøm.

Et spennende og moderne område

Meierikvartalet i Lillestrøm vil bli på 35000 kvadrameter næringsareal og 32000 kvadratmeter boligareal. Det blir et spennende og framtidsrettet kvartal som satser på gode bokvaliteter og moderne næringsarealer.

Behagelig innetemperatur

Totalt vil 350 leiligheter nyte godt av fjernvarme som oppvarmingskilde. I tillegg til å være fornybar energi gir fjernvarme en behagelig innetemperatur med gulvvarme.

Leverer også kjøling

Til næringslokaler leverer Akershus Energi også kjøling i et eget rørnett. Kjølingen baserer seg i hovedsak på bruk av spillvarme fra renset kloakk, hvor dette utnyttes i en varme-/kjølepumpe. 

Fornybare energikilder

Fjernvarmen til Lillestrøm blir produsert i Akershus EnergiPark. Der benytter man i hovedsak flis som er restprodukter fra skogen samt bioolje på de kaldeste dagene. Om sommeren bidrar solfangerne til en viktig del av varmeproduksjonen. Et annet viktig bidrag kommer fra en enorm varmepumpe som utnytter spillvarme fra kloakkrenseanlegget i Skedsmo.

Alle nybygg i Lillestrøm får fjernvarme fra Akershus Energi

Alle de store byggeprosjektene som er gjennomført i Lillestrøm de senere årene får fjernvarme fra Akershus Energi. Alle leiligheter får da oppvarming og tappevann basert på fornybar energi, og nærlingslokaler får i tillegg kjøling.

Bruk av fjernvarme bidrar til bedre miljø og reduserer utslipp av klimaskadelige gasser.

Tilbake

Varme i vekst i Lillestrøm
Varme i vekst i Lillestrøm - Meierikvartalet