Godt i gang med Tolga kraftverk

Godt i gang med Tolga kraftverk

Ledelsen i Akershus Energi var på befaring på Tolga hvor det bygges et nytt kraftverk som vi eier 25 prosent av gjennom vårt eierskap i Opplandskraft. Det er et imponerende arbeid som utføres, og ledelsen fikk være med på en spennende rundtur på anlegget.

Bygges inne i fjellet

Kraftverket bygges noen kilometer nord for Tolga, og bortsett fra innløpet til kraftverket er det lite som blir synlig utenfra. I elva bygges det en inntaksdam som sørger for at vannet styres inn til kraftverket. Selve kraftverket blir liggende inne i fjellet.

Det foretas omfattende boring og sprenging i fjellet for å lage vanntunneler, adkomsttunnel inn til kraftverket samt selve maskinsalen. Total lenge på tunnelsystemet er rundt 12 kilometer.

Alt styres digitalt

Alle som jobber på anlegget kan se tredimensjonale byggetegninger helt ned til minste detalj; i BIM – building information modeling. Det gjør at alle lettere kan se helheten i prosjektet samt at alle hele tiden er oppdatert på framdrift og eventuelle endringer. Systemet er lett tilgjengelig på byggeplassen.

Fisk og vannføring

Det er krav til en minstevannføring på 7 m3/s om vinteren og 12 m3/s om sommeren for å sørge for at fisken i elva har nok vann. Ved siden av dammen blir det en egen bekk som fisken kan vandre i.

Godt i rute

Prosjektet er beregnet å stå ferdig høsten 2021, men det vil foregå arbeider fram til våren 2022 for å ferdigstille det berørte området. “Vi er svært godt fornøyd med prosjektering og gjennomføring av dette prosjektet” sier Tom Flattum som er produksjonsdirektør i Akershus Energi. “Byggingen ligger godt an så langt og er innenfor budsjett. All ros til prosjektleder og byggeledelse fra Eidsiva som styrer dette på en profesjonell måte på alle områder” avslutter han.

Godt i gang med Tolga kraftverk - Fangdamment

En fangdam styrer elven utenom byggeområdet. Den skal fjernes når kraftverket står ferdig.

Godt i gang med Tolga kraftverk - Vanntunnellen

Vannet går inn i et stor vanntunnel som deler seg i tre før vannet når fram til aggregatene

Tilbake

Del artikkel
Godt i gang med Tolga kraftverk
Hva som bygges:
 • Inntaksdam (terskeldam)
 • Kraftverk med tre aggregater
 • Transformatorstasjon
 • Ny 132 kV kraftlinje
Fakta:
 • Fallhøyde 86 meter
 • Slukeevne 60 m3
 • 3 x 15 MW installert effekt
 • Minstevannføring 7 m3 vinter og 12 m3 sommer
 • Produksjon 205 GWh
 • Budsjett 900 mill. kr
 • Beregnet ferdig høsten 2021