Meget godt resultat for Akershus Energi i 2018

Meget godt resultat for Akershus Energi i 2018

Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 2018 med et resultat etter skatt på 189 millioner kroner. Det er 45 millioner kroner mer enn for 2017. – Selv om det vesentligste av resultatøkningen skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, etter flere år med effektivisering og solid innsats fra dyktige medarbeidere, og etablering av nysatsinger, sier konstituert konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i alle deler av virksomheten. Dette er et kontinuerlig arbeid for forbedring både i den daglige driften og i prosjekter der eksterne samarbeidspartnere er involvert.  Det har i 2018 vært 1 personskade med fravær og 2 personskader uten fravær. Sykefraværet i 2018 var fordelt på 1,9 prosent for korttid og 4,4 prosent for lang tid, totalt 6,3 prosent, mot 2,8 prosent i 2017.

Svært gode resultater fra nytt forretningsområde

Totalt har konsernets nysatsinger gjennom andre forretningsområder bidratt med 45 millioner kroner i resultat etter skatt, noe som utgjør om lag 24 prosent av konsernets samlede resultat.

Konsernet oppnådde en EBITDA på 686 millioner kroner som gir en EBITDA-margin på ca. 62,9 prosent i 2018, mot ca. 62,1 prosent i 2017. Konsernet står sterkt finansielt og har muligheter til å gjennomføre lønnsomme investeringer, både i eksisterende virksomhetsområder, og i nye områder som for eksempel vindkraft.

Produksjon

Produksjonsvolumet for vannkraftvirksomheten i 2018 var 2 346 GWh, 207 GWh lavere enn 2017. Salgsvolumet for varmevirksomheten i 2018 var 198 GWh, 25 GWh høyere enn i 2017. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) i 2018 var 419 NOK/MWh. Det er 148 NOK/MWh høyere enn i 2017. Oppnådd salgspris på vannkraft i 2018 ble 350 NOK/MWh, mot 268 NOK/MWh i 2017.

Verdivurdering og rating

Det har nylig blitt gjennomført en verdivurdering av konsernet som indikerer en verdi på 8,4 milliarder kroner for 100 prosent av den verdijusterte egenkapitalen i Akershus Energi.

Ratingselskapet Scope har nylig fortatt en kredittrating av konsernet og gitt en rating på BBB Stable. Konsernet betrakter det som en solid rating. Det er konsernets målsetting å holde ratingen på dette nivået (BBB) i årene framover, også i en fase med investeringer i eksisterende og nye områder.

Vind

Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere innen vindkraft allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker, eller i prosjekter som er utbyggingsklare.

Fremtidsutsikter

Akershus Energi skal fortsette å vokse på fornybar energi, og alle investeringer vil skje sammen med eksisterende og nye samarbeidspartnere. Samarbeidsløsninger er viktig og nødvendig for å nå ambisiøse vekstmål. Konsernet har en god finansiell evne, og har nå forretningsområder som gjør at konsernet tåler svingninger i kraftprisen. Dette gir utsikter for fortsatt god avkastning i årene fremover.

Samfunnsansvar

Akershus Energi er en viktig samfunnsaktør, og en av de viktigste aktørene for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi. Vi er også en økonomisk bidragsyter til det offentlige ved at overskuddet kommer vår eier, Akershus fylkeskommune, til del. Betydelige inntekter tilføres stat og kommuner gjennom skatter og avgifter på vår virksomhet. Penger som brukes til velferd for innbyggerne.

Akershus Energi har i 30 år også hatt en viktig samfunnsrolle i formidling av kunnskap og en dypere forståelse av utfordringene rundt energi, klima og miljø til den oppvoksende generasjonen. Hvert år besøker 7000 tiendeklassinger Rånåsfoss kraftverk, og 2000 elever i videregående skole besøker Akershus EnergiPark. Dette er også et viktig bidrag i overgangen til et fornybart samfunn, og det er disse ungdommene som blir fremtidens innovatører, beslutningstagere og forbrukere.

Tilbake

Del artikkel
Fant du det du lette etter?