Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen - Illustrasjon

Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen

Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen

Ved Klosterfoss kraftverk i Skien foregår det et banebrytende arbeid for å få smolt og ål forbi kraftverket.

Det har lenge vært en fisketrapp ved Klosterfoss, og i fjor ble det montert en ny fisketeller der. Fisketrappen er for fisk som vandrer oppover i elva, men for fisk som skal ned har det ikke vært annen vei enn over lukene.

Vi håper rørgatene som blir bygd nå, vil fungere bedre og sørge for at flere fisk når havet. Det bygges to separate rør: Ett rør i vannspeilet for smolt (laks som er klar for utvandring til saltvann), og ett rør i bunnen for ål. Diameteren på rørene skal være om lag 90 cm.

Miljøtiltaket iverksettes som følge av nye konsesjonskrav Akershus Energi har fått etter å ha bygd om turbinene i det gamle kraftverket, og maskinmester Sverre Revhaug mener det er et prosjekt som mangler sidestykke i Norge.Prosjektet vil bli nøye fulgt opp for å se hvilken effekt det har på fiskevandringen.

Tilbake

Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen
Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen - Illustrasjon
Fant du det du lette etter?