Midlertidig pristak på fjernvarme

Midlertidig pristak på fjernvarme

Akershus Energi Varme setter midlertidig pristak på fjernvarme.

Akershus Energi Varme innfører et midlertidig pristak for sine fjernvarmekunder. Grunnen er at den høye strømprisen også gir høye priser på fjernvarme, selv om strøm ikke er en vesentlig innsatsfaktor i produksjon av fjernvarme. Dette er knyttet til hvordan prisen på fjernvarme regnes ut. Denne usikkerheten vil vi bidra til å dempe for våre kunder.

Akershus Energi Varme legger stor vekt på at fjernvarme skal være et konkurransedyktig alternativ, både når det gjelder komfort, pris og forutsigbarhet. Et midlertidig pristak vil skape en trygghet for at ikke prisen på fjernvarme blir urimelig stor i en situasjon der det er utsikter til svært høye energipriser.

Det er normalt at strøm- og fjernvarmepriser varierer gjennom året og mellom år. Denne vinteren er imidlertid ekstraordinær. Prisen ble høy i januar og er fortsatt stigende. Vi innfører derfor et midlertidig pristak på 55 øre per kWh for spot-elementet i utregningen av fjernvarmeprisen for månedene februar og mars 2019.

Tilbake

Midlertidig pristak på fjernvarme
Fant du det du lette etter?