Ny digital fisketeller på Klosterfoss kraftverk

Ny digital fisketeller på Klosterfoss kraftverk

Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.

Fisketelleren vil gi kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer og om andre forhold som har betydning for fiskevandring, som vannføring, temperatur med mer. Denne kunnskapen er helt vesentlig for å kunne beslutte og gjennomføre tiltak som både er effektive i forhold til fiskevandring, og som er kostnadsmessig forsvarlige.

Den nye digitale fisketelleren er en del av konsesjonsvilkårene for Klosterfoss kraftverk. I løpet av 2019 blir det også etablert et gjennomgående rør for utvandring av smolt og ål forbi Klosterfoss.

Grenland sportsfiskere har vært en viktig samarbeidspartner i mange år når det gjelder fiskevandring i Klosterfoss og Skotfoss. De bidrar bl.a til at bildene vi nå tar blir analysert, kategorisert og lagret.

Du kan lese mer om Klosterfoss og se utfyllende informasjon om fiskevandringen i vassdraget på en ekstern nettside.

Tilbake

Ny digital fisketeller på Klosterfoss kraftverk
Se mer informasjon om Klosterfoss på Riverwatcher Daily

Velge Norway fra nedtrekksmenyen under kartet, og velg Klosterfoss i oversikten over elver til høyre. Du vil blant annet få informasjon om antall fisk som har passert på en gitt dato, størrelse på fisken og video inne fra fisketelleren.

Fant du det du lette etter?