Godt i gang med Tolga kraftverk - Fangdamment

900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk

Pressemelding

Styret i Opplandskraft vedtok fredag 15. juni å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Kraftverket vil gi 205 GWh ny kraft, som tilsvarer forbruket til vel 10 000 husstander.

Nå har også styrene i alle Opplandskrafts eierselskaper foretatt positiv investeringsbeslutning, og bygging av Tolga kraftverk vil starte i løpet av relativt kort tid.

-Utbyggingen vil gi betydelig tilskudd av fornybar kraft, sier konsernsjef Jørn Myhrer i Akershus Energi. –Med vår eierandel på 25 prosent i Opplandskraft innebærer det en investering på i overkant av 200 millioner kroner, og 50 GWh ny fornybar energi.

Tolga kraftverk vil utnytte fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Beregnet produksjon for det nye kraftverket er ca. 205 GWh. Tolga kraftverk er et godt prosjekt som gir god vinterproduksjon og relativt mye ny klimavennlig kraft med begrensede ulemper.

Kraftverket fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i april 2017. Opplandskraft har etter det sendt planendringssøknad for å endre inntakskonstruksjonen fra en relativt stor lukedam til en enklere overløpsdam. De omsøkte endringene vil innebære reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring, mindre anleggsstøy ved boliger og reduserte utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.

Kontaktperson

Aksel Tonjer

Kommunikasjonsdirektør

Telefon ikonCreated with Sketch.

+47 901 57 993 

Tilbake

Fant du det du lette etter?